Tagi: bulwary

Błonie coraz ładniejsze! Prawie 2 mln zł dofinansowania na nadrzeczne bulwary [WIZUALIZACJA]

Już wkrótce teren między Centrum Sportu a ul. Poniatowskiego w Błoniu ma zmienić się nie do poznania. W tym miejscu powstaną pełne zieleni nadrzeczne bulwary.
Fot. Facebook/Zenon Reszka. Prace nad inwestycją mają rozpocząć się w przyszłym roku.

Władze Błonia sukcesywnie przeznaczają środki finansowe na upiększenie miasta. Po rewitalizacji parku Bajka i tzw. Parku Włoskiego przyszła pora na tereny położone wzdłuż rzeki Rokitnicy, po południowej stronie, między przyszłym Centrum Sportu a ul. Poniatowskiego. Mają tu powstać bulwary nadrzeczne, może nie tak okazałe jak te nadwiślańskie w Warszawie, ale mieszkańcy z pewnością zyskają kolejne atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Na projekt pn. „Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą” władzom miasta udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 1,95 mln zł. Całość pochłonie nieco ponad 3,86 mln zł. Jak czytamy w dokumentacji, celem projektu jest „zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Błonie. Planowanym efektem (…) jest powstanie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej oraz wzrost łącznej powierzchni terenów zieleni objętych projektem”.

Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku. Ich zakres obejmie m.in. przebudowę ulicy, budowę nawierzchni pieszych i pieszojezdnych, instalację obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, murki betonowe, gabloty wystawiennicze, słupki, barierki, maszty, poidełka dla ptaków, hotele dla owadów, latarnie parkowe i oprawy do oświetlania roślinności, a także przebudowę rowu melioracyjnego i rowów przydrożnych, oświetlenie terenu, wycinkę drzew i nasadzenia nowych okazów oraz nasadzenia wielu roślin. Przetarg na realizację inwestycji już został ogłoszony, na składanie ofert wykonawcy mają czas do końca listopada.

Zrewitalizowane bulwary połączą tereny rekreacyjno-sportowe w Błoniu.

bulwary-blonie-2

bulwary-blonie

Fot. Facebook/Zenon Reszka