Tagi: celnicy

Próbował przemycić 42 skóry z krokodyli [FOTO]

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego I w Pruszkowie zatrzymali do kontroli dwie przesyłki ze Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z deklaracją miały zawierać używaną odzież. Jednak zamiast ubrań w paczkach znajdowało się po 21 skór zwierząt z gatunku krokodylowatych oraz po 4 portfele wykonane z tworzywa przypominającego skórę krokodyla.
Fot. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Za przywóz bez odpowiednich dokumentów zwierząt lub roślin objętych ochroną cites może grozić kara grzywny, przepadek zatrzymanych okazów, a nawet kara pozbawienia wolności.

Każda z paczek ważyła ponad 15 kg i miała trafić do innej osoby, ale pod ten sam adres. Funkcjonariusze potwierdzili, że zatrzymane skóry to okazy objęte ochroną w ramach Konwencji CITES, zwaną też Konwencją Waszyngtońską. Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi. Obecnie obejmuje ochroną ponad 30 tys. gatunków zwierząt i roślin, niezależnie od tego, czy handel odbywa się okazami żywymi lub martwymi, ich częściami (np. kość słoniowa lub skóra) lub produktami otrzymanymi z tych gatunków (np. lekarstwa wyprodukowane ze zwierząt lub roślin).

Ponad 800 gatunków zwierząt i roślin jest objętych ścisłą ochroną, co oznacza, że handel nimi jest całkowicie zabroniony. W pozostałych przypadkach przewóz wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia i świadectwa CITES.

Za przywóz bez odpowiednich dokumentów zwierząt lub roślin objętych ochroną CITES może grozić kara grzywny, przepadek zatrzymanych okazów, a nawet kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie