Tagi: fotopułapka

Śmiecących wyłapują kamery!

Części samochodowe, odpady budowlane a czasem zwykłe śmieci bytowe. To wszystko ląduje w lasach na terenie gminy Wiskitki. Walka z nielegalnym procederem trwa. Na śmiecących „polują” kamery.
Fot. UMiG Wiskitki. Dzięki kamerom pierwsi śmieciarze już zostali złapani.

Niestety na terenie gminy Wiskitki są miejsca, które upodobali sobie miłośnicy nielegalnego pozbywania się śmieci. Największe ich zagęszczenie to tereny leśne znajdujące się w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, sołectwa – Tomaszewa, Łubna czy Sokula.

– W lasach lądują najczęściej elementy pozostałe po demontażu pojazdów. Te, których nie można sprzedać w skupie złomu, a za których utylizację trzeba wnosić opłatę – informuje Łukasz Boczkowski, zastępca burmistrza Wiskitek.

Niestety znalezienie właścicieli śmieci, gdy te wylądują już w lesie, jest bardzo trudne o ile nie uda się przyłapać kogoś na gorącym uczynku. Dlatego władze Wiskitek postanowiły wykorzystać do tego najnowsze zdobycze techniki. W kilku miejscach zostały zainstalowane fotopułapki, które robią zdjęcia samochodom wjeżdżającym do lasów.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kamery udokumentowały kilka przypadków nielegalnego pozbywania się śmieci. Prowadzone są już postępowania w stosunku do osób, które wyrzucały odpady w lasach. – Lokalizacja fotopułapek jest nieustannie zmieniana, co pozwala na wyłapywanie większej liczby sprawców – informują urzędnicy z Wiskitek.

Kary za zaśmiecanie lasów reguluje między innymi art. 162 Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Źródło: UMiG Wiskitki