Tagi: Franciszek Grzegorz M.

Zapadł prawomocny wyrok wobec wójta Wiskitek. W gminie odbędą się przedterminowe wybory!

W Sądzie Okręgowym w Płocku zapadł prawomocny wyrok wobec wójta Wiskitek Franciszka Grzegorza M. Oznacza to, że w gminie zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory.
Fot. Przemysław Jahr/Wikimedia Commons. Mieszkańcy Wiskitek będą musieli ponownie wybrać wójta.

Postępowanie w sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). W trakcie śledztwa ustalono, że wójt gminy Wiskitki w 2012 roku wręczył ponad 18 tys. zł korzyści majątkowej ekspertowi (asesorowi) Maciejowi P. oceniającemu wnioski o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Chodziło o wręczenie łapówki w zamian za pozytywną ocenę wniosku o dotację projektu unijnego na budowę kanalizacji w Wiskitkach. W celu jej zalegalizowania gmina zawarła umowę o dzieło na realizację studium wykonalności do projektu e-usługi, gdzie jako autora wskazano osobę trzecią.

Wójt został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego we wrześniu 2014 roku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła mu zarzut wręczenia korzyści majątkowej i zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 25 tys. zł.

Proces z udziałem Franciszka Grzegorza M. w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku. Wójt nie przyznał się do winy, jednak potwierdził zeznania złożone wcześniej w prokuraturze, gdzie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w zasadzie potwierdzające zasadność stawianych zarzutów. Podkreślił, że tylko część wypowiedzi jest zgodnych z prawdą. Decydująca rozprawa odbyła się pod koniec września. Sąd uznał, że wina oskarżonego jest bezsporna i skazał wójta na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 30 tys. zł grzywny i pokrycie kosztów sądowych. W uzasadnieniu wyroku sędzia Łukasz Klatka podkreślił, że czyn Franciszka Grzegorza M. powinien być szczególnie napiętnowany z racji pełnionej przez niego funkcji. Wójt odwołał się od wydanego wyroku, jednak bezskutecznie.

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Dodatkowo zasądził na rzecz kary ponad 3 tys. zł. Wyrok jest prawomocny, a to oznacza, że w Wiskitkach odbędą się przedterminowe wybory. Wójta w ciągu miesiąca powinna odwołać rada gminy. Jeśli tego nie zrobi, jego odwołanie będzie leżało w gestii wojewody mazowieckiego.