Tagi: Główny Urząd Statystyczny

Wysokie lokaty Pruszkowa i Brwinowa w Rankingu Samorządów

W corocznym prestiżowym rankingu samorządowym dziennika „Rzeczpospolita” Pruszków uplasował się na 14. miejscu na 874 sklasyfikowane miasta. Z kolei Brwinów znalazł się na 15. miejscu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Fot. Hiuppo/wikipedia.org. W tegorocznym rankingu Pruszków uplasował się na 14. miejscu

Redakcja „Rzeczpospolitej” od 16 lat ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

W tegorocznym rankingu wzięły udział wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). W zestawieniu znalazły się: 874 gminy miejskie i miejsko-wiejskie, 65 miast na prawach powiatu oraz 1537 gmin wiejskich.

W rankingu zostało ocenionych około 50 wskaźników w czterech kategoriach: trwałości ekonomicznej, społecznej, środowiskowej oraz w zakresie jakości zarządzania. Ponadto pod uwagę były brane: jakość zarządzania procesem uchwałodawczym, urzędem oraz poziom współpracy między samorządami, „trwałość społeczna” (czyli obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego) i „trwałość środowiskowa” (kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych).

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez samorządy w specjalnej ankiecie.

W tegorocznym rankingu Pruszków uplasował się na 14. miejscu na 874 sklasyfikowane miasta. Z kolei Brwinów zajął 15. miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Warto dodać, że w ciągu roku samorząd, którego burmistrzem jest Arkadiusz Kosiński, poprawił swoją lokatę o 42 miejsca, dzięki czemu awansował do pierwszej 20. Kolejność na liście rankingowej uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Źródło: UM Pruszków, UG Brwinów

Ranking dochodów gmin. Warszawa, Pruszków i Grodzisk najbogatsze, Kampinos i Radziejowice najbiedniejsze

W pierwszej „setce” rankingu dochodów gmin według GUS znalazły się trzy samorządy z naszego regionu. >>

Ranking dochodów gmin

Według zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego najwyższe miejsce w rankingu dochodów samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca z naszego regionu zajęła Warszawa. >>