Tagi: Grzegorz Obłekowski

Obwodnica Grodziska będzie gotowa za kilka miesięcy [MAPA, INFOGRAFIKI, WIDEO]

Trwają prace nad budową zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Pierwsi kierowcy mają pojechać nową trasą w lutym 2023 roku.
Fot. UMWM. Budowa obwodnicy będzie kosztować prawie 153 mln zł.

Stan realizacji prac przy budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego na posiedzeniu wyjazdowym pod koniec maja ocenili radni z Sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Informację o postępie robót przedstawił dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) Grzegorz Obłękowski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Grodziska Mazowieckiego: zastępca burmistrza Tomasz Krupski oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych Urszula Chrzanowska.

Urzędnicy odwiedzili teren inwestycji, gdzie spotkali się z przedstawicielem wykonawcy firmy Strabag sp. z o.o. i obserwowali przebieg prac m.in. przy wiadukcie nad czynną linią kolejową. Prowadzona od sierpnia 2020 r. inwestycja jest już na ukończeniu.

Długo oczekiwsana inwestycja

Realizacja tej bardzo ważnej dla całego Mazowsza inwestycji zakłada budowę prawie 7,5 km odcinka obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 579, od węzła autostradowego „Grodzisk” do drogi wojewódzkiej nr 579 w Kałęczynie. Trasa ma odciążyć centrum miasta poprzez przejęcie ruchu generowanego przez zjazd z autostrady A2 w kierunku „gierkówki”. To z kolei spowoduje ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców. Zredukowane zostanie oddziaływanie hałasu i spalin oraz zmniejszone niedogodności związane z zatłoczeniem systemu i przecięciem przestrzeni miejskiej trasami komunikacyjnymi. Wymiernym efektem będzie skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie przepustowości ruchu. W trosce o najmniej chronionych użytkowników drogi wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe.

Inwestycja w liczbach

Powstanie droga klasy G, czyli „główna”, o jednojezdniowym przekroju i po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
Kategoria ruchu: KR6.
Prędkość projektowa: 60 km/h.
Szerokość jezdni: 2 x 3.50 m.
Szerokość poboczy: 2 x 1.50 m.
Nawierzchnia: asfaltowa.

Wartość projektu wynosi 152,8 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie 119,6 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 17,5 mln zł.

Termin zakończenia

Od samego początku inwestor zmaga się z przeciwnościami, z których najważniejsze to siedliska bobrów oraz wysoki poziom wód gruntowych. Wykonawca informuje o sygnałach od producentów i dostawców o ograniczonej liczbie materiałów budowlanych na rynku, co wpływa na opóźnienia i ograniczenia dostaw na budowę. Gwałtowne wzrosty cen, w szczególności paliwa, asfaltu, stali, cementu etc., a ostatnio także odpływ części pracowników, obywateli Ukrainy, znacząco utrudniają prace. Ma to negatywny wpływ na tempo realizacji robót. Pomimo utrudnień i przeciwności prace postępują i wykonawca deklaruje, iż termin zakończenia nie jest zagrożony. Poziom zaawansowania robót aktualnie wynosi 78,4 proc. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to listopad 2022 r., a otwarcie obwodnicy dla ruchu to luty 2023 r.

Źródło: UMWM

Rusza przebudowa drogi nr 579 na terenie gmin Błonie i Leszno!

Wreszcie rusza najbardziej oczekiwana przez mieszkańców Błonia i Leszna inwestycja drogowa. >>