Tagi: III linia metra

Coraz bliżej III linii metra! Są oferty na opracowanie studium technicznego

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Znane są już cenowe propozycje firm, które chcą przeanalizować warianty przebiegu linii M3 na odcinku od stacji „Stadion Narodowy” do stacji „Gocław”.
Fot. Muri/wikipedia.org. Trzecia linia metra ma przebiegać od stacji Stadion Narodowy na Gocław.

Zadaniem zwycięzcy postępowania będzie opracowanie dokumentacji, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dodatkowo studium udzieli również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji.

We wtorek, 16 lipca, nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Opracowanie studium technicznego III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – Praga”. Zgłosiło się pięciu oferentów:

1. ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, cena netto: 3 076 000,00 zł; cena brutto: 3 783 480,00 zł;

2. Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, cena netto: 2 976 700,00 zł; cena brutto: 3 661 341,00 zł;

3. Konsorcjum: Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. – Lider, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, cena netto: 3 285 000,00 zł; cena brutto: 4 040 550,00 zł;

4. Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o. – Lider, Ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa „Transeko” Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j., Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20/13, 00-656 Warszawa Egis Rail S.A., Lyon 69 006, 168-170 avenue Thiers, cena netto: 1 550 000,00 zł; cena brutto: 1 906 500,00 zł;

5. Konsorcjum: Arcadis Sp. z o.o. – Lider, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Ślężna 104, 53-111 Wrocław, IDOM Consulting, Engineering Architecture, S.A.U., Avda. Zarandoa 23, 48015 Bilbao, Hiszpania, cena netto: 2 490 000,00 zł; cena brutto: 3 062 700,00 zł;

Przed otwarciem ofert Metro Warszawskie podało kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, która wynosi 4 768 710,00 zł brutto. Teraz oferty zostaną poddane ocenie. O wyborze zwycięzcy w 58 proc. zdecyduje cena. Pozostałymi kryteriami oceny będą: doświadczenie koordynatora (18 proc.), doświadczenie analityka ruchu (12 proc.), doświadczenie planisty/urbanisty (6 proc.) i doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6 proc.).

Warianty

Wyłoniony zwycięzca tego postępowania będzie musiał poddać szczegółowej analizie trzy warianty przebiegu linii M3 na Pradze-Południe:

Wariant I - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SuiKZP);

Wariant II - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;

Wariant III - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Źródło: um.warszawa.pl

Rozpoczęli prace nad III linią metra!

Do 25 czerwca firmy mogą składać oferty dotyczące opracowania studium technicznego dla III linii metra. >>