Tagi: kodeks pracy

Harmonogram czasu pracy – co jest najważniejsze? [MAT. PARTNERA]

Harmonogram czasu pracy to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego funkcjonuje dana organizacja. Nie jest to tylko lista obecności czy sztywny podział czasu pracy od do. Profesjonalny harmonogram uwzględnia także takie dane, jak: urlopy, choroby, dni wolne od pracy, czy dni do odbioru za święto przypadające w sobotę. Jeżeli masz już dość żmudnego wypełniania tabelek w Excelu, zwróć uwagę na dedykowane narzędzia online. Planowanie czasu pracy, czyli podstawa funkcjonowania każdej organizacji.
Fot. mat. partnera. Platforma Inewi.pl oferuje darmowe konto, które umożliwia wielowątkowe zarządzanie czasem pracy pracowników.

Śmiało można stwierdzić, że bez planu czasu pracy żadna organizacja nie jest w stanie funkcjonować. Harmonogram czasu pracy – jak ustalić – to pytanie, które spędza sen z powiek wielu menedżerom. Grafik musi być bowiem zgodny z przepisami Kodeksu Pracy, co oznacza, że należy w nim uwzględnić prawo pracownika do wypoczynku w ciągu doby, jak i w formie urlopu. Każdy pracownik ma prawo do 2 tygodni nieprzerwanego urlopu. Na wniosek pracownika można ten okres podzielić na dwie części. Dodatkowo planując czas pracy, warto mieć na uwadze sytuacje losowe, jak np. choroba czy konieczność opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówki szkolno-wychowawczej, co jest typowe dla okresu pandemii. Pracownicy powinni mieć możliwość zapoznania się z harmonogramem pracy minimum tydzień wcześniej przed terminem jego obowiązywania. 

Harmonogram czasu pracy online – wszystko w zasięgu jednego kliknięcia 

W dobie pandemii, gdy pracownicy pracują w rozproszeniu, trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek kwestie organizacyjne przedsiębiorstw bez narzędzi online. Platforma Inewi.pl oferuje darmowe konto, które umożliwia wielowątkowe zarządzanie czasem pracy pracowników. 

  • Przede wszystkim nie trzeba manualnie wypełniać tabelek, jak ma to miejsce w klasycznym arkuszu kalkulacyjnym. Tutaj istnieje możliwość automatycznego generowania, a następnie kopiowania grafiku pracy dla poszczególnych grup pracowników.
  • Grafik można następnie zsynchronizować z kalendarzem w telefonie lub tablecie. Dzięki temu można sprawnie reagować na sytuacje losowe, jak np. zgłoszenie przebywania na kwarantannie przez pracownika. 
  • W zależności od potrzeb grafik można przeglądać w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Dostępny jest również kreator grafiku pracy. W grafiku online można przypisać pracowników do poszczególnych stanowisk, a także wybrać grafik normowany albo nienormowany.
  • Co szczególnie istotne, grafik automatycznie weryfikuje wprowadzone do niego zapisy z przepisami Kodeksu Pracy. W razie wykrycia nieprawidłowości, pojawia się komunikat o odpowiedniej treści. Pracownicy otrzymują natomiast powiadomienie na maila oraz w formie SMS o każdorazowej zmianie w grafiku. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i pracodawca są ze sobą w stałym kontakcie mimo pracy z trybie zdalnym lub hybrydowym. 

Możliwość planowania czasu pracy online wydaje się być w dzisiejszych czasach czymś zupełnie oczywistym. Niemniej jednak warto decydować się na wybór takich narzędzi, które łączą w sobie wiele różnych funkcji, przez co ograniczają konieczność korzystania z dodatkowych programów czy aplikacji. Warto także, aby narzędzia online służące do tworzenia harmonogramu pracy posiadały zintegrowany system powiadomień. Grafik pracy jest tworzony nie tylko po to, aby spełnić wymogi ustawowe, ale także w celu efektywnego zarządzania daną organizacją.