Tagi: Krajowa Administracja Skarbowa

Czy urząd skarbowy rozliczy PIT 36? [MAT. PARTNERA]

Wiosna to nie tylko czas budzenia się przyrody do życia – to również okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Warto pilnować tutaj terminów, gdyż ich niedotrzymanie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Chociaż Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw podatnikom, oferując niejako automatyczne rozliczenia zeznań podatkowych na podstawie danych otrzymanych od płatników – to nie obejmuje ono wszystkich.
Fot. mat. partnera. Od 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów wprowadziły usługę Twój e-PIT.

Kto może rozliczać się w oparciu o formularz PIT 36?

Źródło uzyskiwanych przychodów to nie jedyne kryterium, według którego dokonywane jest rozliczenie podatkowe. Pod uwagę brana jest również forma opodatkowania. Za pomocą PIT 36 rozliczą się osoby prowadzące w danym roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz ten dotyczy także specjalnych działów produkcji rolnej (rozliczanych przy użyciu skali podatkowej) oraz przychodów z najmu i dzierżawy.

Rozliczając się w oparciu o PIT 36, możliwe jest uwzględnienie również innych przychodów, opodatkowanych skalą podatkową – prace na zlecenie, umowę o dzieło, na etacie. Deklaracja umożliwia małżonkom wspólne rozliczenie, a także skorzystanie z ulg, np.:

  • darowizny na cele edukacji zawodowej,
  • prorodzinnej,
  • z tytułu krwiodawstwa,
  • rehabilitacyjnej
  • na internet,
  • darowizny na cele walki z COVID-19.

Deklarację można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie.

Twój e-PIT

Od 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów wprowadziły usługę Twój e-PIT. Do końca kwietnia podatnik ma możliwość zalogowania się i podejrzenia deklaracji przygotowanej przez urząd skarbowy na podstawie danych, które są już w jego posiadaniu. Po zapoznaniu się podatnik może deklaracje zaakceptować lub uzupełnić o brakujące dane, których urząd nie uwzględnił (np. o ulgach). Można zeznanie odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Albo… nic nie robić, wówczas urząd skarbowy uznaje przygotowaną przez siebie deklaracje.

Czy US rozliczy PIT 36 za podatnika?

Chociaż na portalu Twój e-PIT widnieje informacja, że obejmuje on zeznania PIT 28, PIT 36, PIT 37 lub PIT 38 to sprawa nie jest taka oczywista. Otóż usługa ta nie uwzględnia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Mimo to warto skorzystać z ułatwienia proponowanego przez portal. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wczytać część danych, które są w posiadaniu fiskusa (np. informacje od płatników) i uzupełnić pozostałe, brakujące informacje.

Konsekwencje braku rozliczenia z fiskusem

W bieżącym roku zeznanie podatkowe należy złożyć najpóźniej 2 maja 2022 r. (30 kwietnia wypada w sobotę). Brak rozliczenia się w tym terminie skutkuje karą grzywny, a w skrajnych przypadkach ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Aby uniknąć tych konsekwencji, trzeba uregulować zaległy podatek i złożyć tzw. „czynny żal”. Jest to dokument, w którym podatnik wyjaśnia zaistniałą sytuację i przyczyny opóźnienia w rozliczeniu.

Rzecz jasna nie dotyczy to osób, dla których urząd skarbowy deklaracje przygotował. Rekomenduje się jednak, aby takie „urzędowe” zeznanie sprawdzić samodzielnie. Jeżeli podatnik tego zaniecha, nie będzie miał możliwości poprawy ewentualnych błędów – np. obliczeniowych, nieuwzględnienie wszystkich źródeł dochodu. Nie będzie mógł skorzystać z ulg ani przekazać 1% podatku na cele charytatywne.

Śledztwo dotyczące „zbrodni vatowskiej”. Podejrzani celebryci, blisko 100 funkcjonariuszy w akcji

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w tzw. zbrodni vatowskiej. >>