Tagi: Małgorzata Piotrowska

Będzie więcej zieleni w Ożarowie

Dzięki pozyskaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ożarów Mazowiecki zyska więcej terenów zielonych. Część pieniędzy zostanie przeznaczona m.in. na inwestycje w Parku Ołtarzewskim.
Fot. wiol5/pixabay.com. Przy szkołach, drogach i basenie w Ożarowie pojawią się nowe kwiaty.

Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i skarbnik gminy Małgorzata Piotrowska podpisali w środę, 2 listopada. Dotyczy ona dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia przy gminnych placówkach oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów dróg gminnych. Wsparciem objęty został również Park Ołtarzewski, w którym pojawią się nie tylko nowe nasadzenia roślinne, ale również elementy małej architektury – ławki rekreacyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawy walorów rekreacyjnych i estetycznych przestrzeni publicznej miasta Ożarów Mazowiecki. Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł. Planowany termin realizacji to grudzień 2017 roku.