Tagi: Mazowsze dla seniorów

Ponad 55 inwestycji w powiecie warszawskim zachodnim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie warszawskim zachodnim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 55 inwestycji.
Fot. UMWM.

Ponad 55 inwestycji w powiecie warszawskim zachodnim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie warszawskim zachodnim dofinansowanie w wysokości łącznie 28,4 tys. zł otrzymają 2 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie sieci elektrycznej w ROD “Storczyk” w Błoniu – 18,4 tys. zł;

– remont budynku administracyjno-gospodarczego na terenie ROD „Norblin” – 10 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie warszawskim zachodnim dofinansowanych zostanie 6 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 421,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza w gminie Stare Babice – 7,3 tys. zł;

– opracowanie dokumentacji projektowej pn. utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej – etap I – 123 tys. zł;

– akcja edukacyjno-informacyjna w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii dla mieszkańców gminy Błonie – 31,5 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Kampinos – 4,9 tys. zł;

– opracowanie studium komunikacyjnego dla dróg MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2022 2 zbiorczych KZ łączących gminy Izabelin, Stare Babice z miastem stołecznym Warszawa – 185 tys. zł;

– analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Błonie – 70 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy,z czego 4 z powiatu warszawskiego zachodniego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 389,1 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy Jeziorze Fabrycznym w gminie Łomianki – 100 tys. zł;

– stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego – 91,1 tys. zł;

– stworzenie terenu zielonego w celu poprawy lokalnej jakości powietrza w gminie Błonie (etap II) wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – 97,9 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu zieleni wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne przed Szkołą Podstawową przy ul. 3 Maja w Izabelinie – 100 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie warszawskim zachodnim w tym rokudofinansowane zostaną aż 24 inwestycje,na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 240 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Cholewy – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Piorunów – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Radonice – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa sołectwa Stare Faszczyce – 10 tys. zł;

– kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Witanów – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w sołectwie Łąki – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nowa Wieś – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Faszczyce – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Witki – 10 tys. zł;

– modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice – 10 tys. zł;

– budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny – 10 tys. zł;

– budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147 – 10 tys. zł;

– budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie – 10 tys. zł;

– wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Parku Karpinek – 10 tys. zł;

– budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w Gminie Łomianki – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogroszew Kolonia – 10 tys. zł;

– rozbudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Kaputy-Kręczki – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw we wsi Myszczyn – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki-Wieś – I etap – 10 tys. zł;

– montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów – I etap – 10 tys. zł;

– kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Borzęcinie Małym – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie warszawskim zachodnim wsparcie w wysokości ponad 558,7 tys. zł otrzymają 2 inwestycje.

Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:

– budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru typu “skatepark” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kręczkach – 300 tys. zł;

– budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej i rekreacji na terenie gminy Błonie – 258,7 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 2 strażnice z powiatu warszawskiego zachodniego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 59 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja strażnicy OSP Szczytno, gmina Kampinos – 29 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Izabelin, gmina Izabelin – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 12 ochotniczych straży pożarnych z powiatu warszawskiego zachodniego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 289 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Błonie – 10 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Bieniewice – 10 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Laski – 20 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stare Gnatowice – 3,9 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wiejca – 3,9 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Zawady – 4 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Strzyżew – 3,9 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kampinos – 3,9 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Leszno – 100 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Łomianki – 9,5 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ożarów Mazowiecki – 20 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Borzęcin Duży – 100 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie warszawskim zachodnim dofinansowanie w wysokości 28 tys. zł otrzymały 2 projekty.

Dofinansowane zostały:

– Starobabicka Senioriada 2022, gmina Stare Babice – 8 tys. zł;

– pobudzanie aktywności osób starszych mieszkających na terenie gminy Łomianki poprzez organizacje wydarzeń dla seniorów – 20 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości 9 mln zł otrzymają 3 projekty z powiatu warszawskiego zachodniego.

Dofinansowane zostały:

– rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gmina Błonie – 1,5 mln zł;

– budowa przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim – 3,5 mln zł;

– rozbudowa przedszkola w Radzikowie – zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych – 4 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie warszawskim zachodnim wsparcie w wysokości 130 tys. zł trafi na remont konserwatorski elementów Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Izabelinie.

Zakres i ilość programów wsparcia od samorządu Mazowsza oraz zainteresowanie nimi, pokazują jak dobrze mamy rozpoznane potrzeby samorządów na Mazowszu. Cieszę się że jestem częścią tej kadencji sejmiku Mazowieckiego, który za priorytet postawił sobie pomoc, wsparcie i współpracę z samorządami – podkreśla radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba (sejmikowy klub KO).

Kolejny program samorządu Mazowszu. Tym razem dla seniorów!

Do 29 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie gminnych rad seniorów. >>