Tagi: Międzylesie

Budżet województwa w 2019 roku. Znamy inwestycje w naszym regionie!

2019 rok zapowiada się rekordowo pod względem inwestycji. Na ten cel Mazowsze przeznaczy aż 1,1 mld zł.
Fot. mazovia.pl. Ponad 30 proc. budżetu Mazowsza bedzie przeznaczone na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia i w instytucjach kultury.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,2 mld zł, z czego 2,5 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,3 mld zł. Wpłata do budżetu państwa w 2019 roku wyniesie 509 mln zł. To będzie bardzo dobry rok dla Mazowsza. Ponad 30 proc. naszego budżetu przeznaczymy na inwestycje zarówno drogowe, w służbie zdrowia czy w instytucjach kultury. Znajdą się również środki na różnego rodzaju programy wsparcia kierowane do samorządów lokalnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy na renowację zabytków – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2019 rok dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 674 mln zł. Ponad 596 mln zł zostanie przeznaczone na budowy, rozbudowy i modernizacje dróg wojewódzkich, a ponad 54 mln zł na wsparcie rozwoju dróg powiatowych. Blisko 166 mln zł pochłoną inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 80 mln zł – w instytucjach kultury. Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 24,5 mln zł. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 355 mln zł. Z kolei na renowację mazowieckich zabytków zostanie przeznaczonych 14,9 mln zł.

Największe planowane na ten rok inwestycje w naszym regionie to:

Drogi

rozbudowa drogi wojewódzkiej 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 57 mln zł;

przebudowa drogi wojewódzkiej 579 Kazuń – Błonie Etap II – 14,7 mln zł;

przebudowa drogi wojewódzkiej 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie – 11 mln zł;

budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – 10 mln zł;

rozbudowa drogi wojewódzkiej 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew – 5,5, mln zł;

rozbudowa drogi wojewódzkiej 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski – 5 mln zł;

Zdrowie

modernizacja oddziału pediatrycznego w Szpitalu Dziecięcym im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – 13,8 mln zł;

modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 10,5 mln zł;

modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 9,8 mln zł;

modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 9 mln zł;

modernizacja Pawilonu III w szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 8,4 mln zł;

zmiana organizacji ruchu na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie – 7,4 mln zł;

rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o. – 5 mln zł;

Kultura

utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – 6,3 mln zł;

Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku – 6,1 mln zł;

modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – 5,5 mln zł;

dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie – 6,1 mln zł.

Źródło: mazovia.pl