Tagi: Mińsk Mazowiecki

Ks. Mirosław Mejzner z Nagrodą Marszałka

Znamy laureatów XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie laureaci odebrali statuetki z rąk marszałka Adama Struzika. Wśród nagrodzonych znalazł się Ks. Mirosław Mejzner z Ożarowa Mazowieckiego. Nagrody trafiły również do laureatów ubiegłorocznej edycji, podczas której, ze względu na pandemię, nie można było zorganizować uroczystej gali.
Fot. UMWM

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. W gronie laureatów mamy ludzi, którzy całym swoim życiem udowadniają, jak ważna jest praca dla lokalnych społeczności podkreśla marszałek Adam Struzik. – Pasjonatów z głowami pełnymi pomysłów, ludzi niezwykle twórczych i aktywnych. Możemy ich śmiało nazwać ambasadorami naszego regionu, bo ich praca jest wizytówką całego Mazowsza, inspiracją i mobilizacją do odkrywania bogactwa naszego regionu.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenia na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego. Każdy z nagrodzonych otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

W gronie laureatów znalazł się ks. Mirosław Mejzner – człowiek renesansu, który potrafi łączyć różne wymiary życia: rozum z wiarą, osobisty rozwój z działalnością społeczną, wrażliwość z aktywnością, naukę z kulturą, osobiste inicjatywy ze współpracą z wieloma środowiskami. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie i w Papieskim Instytucie Patrystycznym w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk patrystycznych i teologicznych. W 2007 r. wrócił do Polski i od tej pory pracuje na Mazowszu. Najpierw jako dyrektor-wydawca i redaktor naczelny miesięcznika „Miejsce Święte”, a następnie w WSD w Ołtarzewie, pełniąc funkcje prefekta studiów i rektora. Za swoją działalność dydaktyczną został uhonorowany Medalem KEN oraz Nagrodą Rektora. Gościnnie wykłada w Yarra Theological Union w Box Hill (Univeristy of Divinity w Melbourne) w Australii. Jest współtwórcą programu specjalność coaching i mediacje społeczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Jest aktywnym promotorem polskiej nauki i kultury zagranicą m.in. we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii czy na Barbados. W pracy wykładowcy skupia się na rozwijaniu talentów swoich studentów. Zorganizował i przeprowadził trzy wyjazdy zagraniczne dla swoich podopiecznych do Włoch i Szkocji. Ogromną wagę przykłada do działalności kulturalnej i sportowej. Efektem jego działań były m.in. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Szachach Klasycznych w WSD w Ołtarzewie, koncerty w Ołtarzewie, Babicach Starych i Muzeum Kolejnictwa w Warszawie czy Misteria Męki Pańskiej na scenie w Ołtarzewie, jak również Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne. Ogromnym sukcesem była realizacja projektu zwanego „remontem stulecia”, remont budynku WSD w Ołtarzewie, którego najstarsze części pochodzą z 1914 r. czy też budowa na terenie WSD wielofunkcyjnego boiska, z którego korzystają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Laureaci XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pozostali laureaci XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego to: Mirosław Greluk z Siedlec – artysta, malarz, działacz społeczny, wolontariusz, menadżer, a także organizator imprez artystycznych, kulturalnych, charytatywnych i sportowych; Leszek Celej z Mińska Mazowieckiego – dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, inicjator działań o charakterze historycznym; Jacek Łepecki – prezes zarządu fundacji, dyrektor generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego; Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” – działający nieprzerwanie od 35 lat, wykładowca, promotor polskiej nauki i kultury za granicą; prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, specjalista w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych i polimerów termoplastycznych; Maria Juszczyk z Warszawy – dyrektor domu kultury „Prom Kultury” na Saskiej Kępie, organizatorka m.in. Święta Saskiej Kępy; Robert Fidos z Borkowic w pow. przysuskim, wójt Borkowic, historyk regionalista, nauczyciel, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, współzałożyciel Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, Stowarzyszenia Pamięci Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala w Rudnie; Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu – zajmuje się wspieraniem twórców ludowych i promocją kultury ludowej, prowadzi m.in. warsztaty, organizuje wyjazdy i konkursy dla dzieci związane z kurpiowską tradycją, przy centrum działa Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”; Kapela Podwórkowa „U Maxa” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie.

Wybudują ostatnie 32 kilometry autostrady A2. Dodatkowy pas na Mazowszu [MAPA]

Autostrada A2 zostanie przedłużona, powstanie również dodatkowy pas ruchu w województwie łódzkim i na Mazowszu. >>

Mazowsze. Wiadomości z regionu odc. 179

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka „Wiadomości z regionu”. >>

Jest druga umowa na projekt i budowę przedłużenia autostrady A2! [MAPA]

Trwają prace nad przedłużeniem autostrady A2 na wschód. >>

Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Utrudnienia prawie na wszystkich liniach

Od 15 marca wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. >>

Będą budować drugi odcinek autostrady A2 na wschód! [MAPA]

Wkrótce kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem autostrady A2 na wschód. >>

Uwaga, pasażerowie! Od 9 czerwca zmiana rozkładu jazdy pociągów

W związku ze zmianą rozkładu jazdy ppociągów, pasażerowie znów będą musieli liczyć się z utrudnieniami. >>

Będzie kolejny odcinek autostrady A2! Wojewoda wydał pozwolenie

9 km – taką długość będzie miał odcinek autostrady A2, na którego budowę wojewoda wydał pozwolenie. >>