Tagi: organizacja pozarządowa

Zwrócą ci VAT za gaz [WNIOSEK, INSTRUKCJA, WZÓR]

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku vat od ceny tego paliwa dostarczonego w 2023 roku. Trzeba jednak spełnić określone warunki.
Fot. premier.gov.pl. O refundację podatku VAT można się ubiegać przez cały 2023 rok.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych tzw. tarcza energetyczna. Zgodnie z przepisami, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 roku mechanizmu polegającego na:

• utrzymaniu cen gazu w 2023 roku na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w roku ubiegłym

• utrzymaniu cen dystrybucji gazu

• rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami

• refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, używającym ich do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku będzie dotyczyć osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 proc. W ubiegłym roku wynosił 0 proc.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,

• przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do urzędu gminy (najczęściej do miejscowego ośrodka pomocy społecznej).

Instrukcję, jak wypełnić wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 roku można znaleźć TUTAJ.

Poradnik dotyczący refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku można znaleźć TUTAJ.

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można znaleźć TUTAJ.

Źródło: UG Kampinos, premier.gov.pl

Mazowsze zdało egzamin

Mimo zewnętrznych problemów, władzom Mazowsza udało się zrealizować w ubiegłym roku wiele ważnych inwestycji. >>