Tagi: Park Ołtarzewski

Nowe oblicze parku w Ołtarzewie. Pojawi się fontanna, stoły do gier i ścieżka fitness!

Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczynają się prace budowlane związane z modernizacją parku Ołtarzewskiego. Na ten cel gminie udało się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.
Fot. UM Ożarów Mazowiecki. W parku zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni, pojawią się również nowe nasadzenia.

W ramach podpisanej umowy z wykonawcą realizowane będą m.in.:

prace pielęgnacyjne zieleni wraz z wycinką drzew i krzewów,

wykonanie nowych nasadzeń roślinnych,

montaż elementów małej architektury,

wykonanie oświetlenia, monitoringu,

wykonanie nawierzchni do przemieszczania się po terenie,

budowa placów wypoczynkowych.

Gruntowne prace biorekultywacyjne zostaną przeprowadzone w zbiornikach wodnych. Mają one na celu oczyszczenie i odmulenie stawów. Największy z nich zostanie wzbogacony o fontannę, która oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, przyczyni się do poprawienia napowietrzenia stawów, poprawy jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organizmów wodnych.

W parku pojawią się również elementy małej architektury, które wzbogacą ofertę uprawiania rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu m.in. stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki. Dla aktywnych powstanie ścieżka fitness z towarzyszącymi jej placami, na których umieszczone zostaną urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościowa. Integracji mieszkańców będzie sprzyjać stworzony teren z miejscem na ognisko, a obok niego drewniane altany wraz z ławkami i stołami. Pojawią się również betonowe donice. W parku powstaną budki dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych. Wszystko po to, by zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków.

Z powodu dużego zakresu prowadzonych prac modernizacyjnych oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców teren parku Ołtarzewskiego zostanie wyłączony z użytkowania. – Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są pracami poprzedzonymi uzyskaniem pozwoleń na ich realizację. W przypadku wycinki drzew i krzewów została przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego drzewostanu oraz ekspertyza dendrologiczna, mająca na celu ocenę ich stanu zdrowotnego oraz ewentualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu – informują urzędnicy z ożarowskiego ratusza. Przed wycinką drzew zostanie również wykonany raport ornitologiczny, który dostosuje prace tak, aby nie zakłócać okresu lęgowego ptaków gniazdujących na terenie objętym modernizacją.

Na modernizację parku Ołtarzewskiego władzom Ożarowa Mazowieckiego udało się pozyskać dotację. Umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano w lipcu ubiegłego roku.

Źródło: UM Ożarów Mazowiecki