Tagi: peron

Czas na zmiany na stacji kolejowej w Ożarowie [FOTO]

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim układane są nowe tory, postępują roboty wykończeniowe w przejściu podziemnym. Wykonawca przygotowuje drugi peron od strony budynku dworca. Dzięki przebudowie stacji, już na koniec wakacji, podróżni mają zyskać lepszy i wygodniejszy dostęp do pociągów.
Fot. PLK SA. Prace na stacji w Ożarowie mają zakończyć się w tym roku.

Prace na stacji kolejowej w Ożarowie Mazowieckim między Warszawą a Kutnem (Linia Kolejowa nr 3) obecnie koncentrują się przy budowie torów, drugiego wyspowego peronu i wykończeniu przejścia podziemnego. Peron i przejście podziemne mają zostać udostępnione pasażerom na koniec wakacji.

Od listopada zeszłego roku pasażerowie korzystają z pierwszego wybudowanego nowego peronu od strony ul. Żeromskiego. Wykonawca przygotował nowy tor. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zbudowany nowy budynek nastawni i nowa sieć trakcyjna.

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim będą dwa nowe wyspowe perony przygotowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Obiekty te będą wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne, ławki. Zbudowano nowe wiaty, które swoją formą i kształtem nawiązują do pierwotnego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostały rozebrane. Bezpieczne dojście do pociągów zapewni przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Zlikwidowana została stara kładka. Przebudowywany jest układ torów i rozjazdów oraz wymieniana sieć trakcyjna. Dzięki przebudowie stacji powstają dwa tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych.

Podczas prowadzenia prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim odnaleziono 1173 sztuk amunicji wojskowej z czasów II wojny światowej. Oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty zajęli się saperzy oraz wojsko. Wyznaczono tzw. strefę bezpieczeństwa na przebudowywanych torach co powodowało, że prowadzenie robót budowlanych na tym fragmencie terenu musiało zostać czasowo wstrzymane. Z ustaleń historyków wynika, że odnaleziona podczas prac amunicja pochodzi ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego arsenał do obrony Warszawy. Obecnie cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie.

Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PLK SA w obrębie aglomeracji warszawskiej, który usprawni dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji ma umożliwić wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą a Kutnem. Projekt o wartości blisko 120 mln zł netto pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85 proc. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac jest przewidziane w tym roku.

Źródło: PKP PLK SA.

W Warszawie powstanie pierwsza podziemna trasa tramwajowa! Perony będą mieścić się przy WKD

Nowa trasa w przyszłości stanie się częścią powstającej magistrali tramwajowej z Woli do Wilanowa. >>

Prace przy budowie drugiego toru WKD na półmetku!

Zakończył się jeden z kluczowych etapów prac przy budowie drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. >>

Metamorfoza dworca w Błoniu

Rozpoczęły się prace nad przebudową dworca kolejowego w Błoniu. >>

Warszawa Zachodnia rozrasta się. Będzie kolejny nowy peron! [FOTO]

Wkrótce pasażerowie będą mogli korzystać z nowego peronu na dworcu Warszawa Zachodnia. >>

Peron w Pruszkowie już gotowy. Przejścia podziemne na całej linii w przyszłym roku

Pasażerowie na stacji w Pruszkowie mogą już korzystać z obu krawędzi peronowych. >>

Pociągi wrócą na tory jesienią

Budowa nowego wiaduktu kolejowego w Brwinowie, przesunięcie zabytkowej wiaty w Pruszkowie i montaż torów – to tylko część prac, jakie są wykonywane w ramach przebudowy linii kolejowej nr 447. >>