Tagi: Piotr Galiński

Koniec kariery Piotra Galińskiego jako wiceburmistrza Grodziska

15 stycznia 2021 roku Piotr Galiński kończy swoją pracę na stanowisku pierwszego zastępcy burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Znamy nazwisko jego następcy.
Fot. UM Grodzisk Mazowiecki. Piotr Galiński pełnił funkcję wiceburmistrza 26 lat.

W imieniu własnym, pracowników urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy serdeczne podziękowania za 26 lat oddanej pracy złożył Piotrowi Galińskiemu burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

– Trudno w kilku słowach wyrazić naszą wdzięczność za te wszystkie wspólnie przepracowane lata, w których Piotr był dla mnie osobiście ogromnym wsparciem. Podobnie jak ja, mogli na niego liczyć i inni pracownicy urzędu miejskiego, a także mieszkańcy, dla których zawsze miał czas, cierpliwość, sympatię i otwarte serce. Te niezwykłe cechy sprawiają, że Piotr jest ogromnie lubiany przez współpracowników i mieszkańców gminy – podkreślił Grzegorz Benedykciński na oficjalnej stronie gminy. Dodał, że wkład Piotra Galińskiego w rozwój gminy Grodzisk Mazowiecki i społeczności lokalnej jest bardzo duży. Przez lata koordynował prace nieruchomościowe, planistyczne i współpracował z sołtysami wsi, co stanowi prawdziwy przykład, jak należy rozumieć pełnienie służby publicznej. – Życzymy Panu Piotrowi Galińskiemu wiele satysfakcji, płynącej z poczucia dobrze wypełnionej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także realizacji pasji i zainteresowań, dalszych planów i zamierzeń, w dobrym zdrowiu i radości – podsumował burmistrz Benedykciński.

Stanowisko zastępcy burmistrza obejmie Michał Klonowski, dotychczasowy prezes Zakładu Wodociąciągów i Kanalizacji (ZWiK) w Grodzisku Mazowieckim.

Źródło: UM Grodzisk Mazowiecki