Tagi: Piotr Leśniewski

W Grodzisku powstanie supernowoczesne centrum edukacyjno-społeczne. Burmistrz właśnie podpisał umowę!

Za nieco ponad rok w Grodzisku Mazowieckim powstanie supernowoczesne Interdyscyplinarne Centrum Edukacyjno-Społeczne. Władze gminy podpisały umowę na jego budowę.
Fot. grodzisk.pl. Przyszłe centrum ma być supernowoczesnym budynkiem.

Umowę w sprawie budowy Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego (ICES) burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński podpisał przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Leśniewskiego w środę, 21 czerwca.

Interaktywne Centrum Edukacyjno-Społeczne o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. mkw. zlokalizowane będzie w centralnej części miasta, u zbiegu ulic Bartniaka i 3 Maja. Zadanie już uzyskało pozwolenie na budowę, w przetargu zostało złożonych sześć ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Merx z Białegostoku za cenę 14 492 484,11 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to 28 września 2018 roku.

W pierwszym etapie prac budowlanych przewiduje się rozbiórkę zdegradowanych budynków (biurowego i garażowego) pod budowę nowoczesnego obiektu wraz z częścią bulwaru wzdłuż rzeki Rokicianki oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół centrum elementami małej architektury i zieleni.

W Interaktywnym Centrum Edukacyjno-Społecznym planowane jest wydzielenie dwóch stref. Jedna z nich ma służyć integracji społecznej z naciskiem na potrzeby seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Druga strefa przeznaczona będzie na realizację usług bibliotecznych – mediatekę, w której zostaną wydzielone oddzielne pomieszczenia dla małych dzieci i rodziców.

Budowa ICES ma na celu aktywizację kulturalną osób w wieku poprodukcyjnym, utworzenie atrakcyjnej strefy śródmiejskiej wnoszącej nową jakość życia; poprawę kondycji seniorów korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu oraz zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul. Bartniaka oraz wzdłuż koryta rzeki Rokicianki.

Bryła budynku będzie bardzo nowoczesna, z częściowo szklaną, a częściowo stalową elewacją. Władze Grodziska mają nadzieję, że zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i architektonicznym, budynek spełni oczekiwania mieszkańców. Obecnie gmina realizuje własny program „Aktywny Senior”, w którym uczestniczy ponad 700 osób. Zajęcia odbywają się w wynajmowanych i zlokalizowanych w różnych obiektach salach. Docelowo spotkania te mają się odbywać właśnie w nowym budynku.

mediateka-grodzisk-2

Źródło: grodzisk.pl