Tagi: Polaqua

Jest druga umowa na projekt i budowę przedłużenia autostrady A2! [MAPA]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 pomiędzy węzłami Gręzów (zlokalizowanym w gminie Grębków) i Siedlce Zachód (Swoboda) w gminie Siedlce. Wartość inwestycji to ponad 559 mln zł.
Fot. GDDKiA. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią.

Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua. Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po podpisaniu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 roku.

– Kolejny odcinek autostrady A2 wchodzi w fazę realizacji. To dobra wiadomość dla mieszkańców Siedlec, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy poruszają się po Polsce w osi wschód-zachód. W bieżącym Programie Budowy Dróg Krajowych zbudujemy autostradę A2 do Białej Podlaskiej. Inwestycje publiczne, inwestycje w infrastrukturę są kołem zamachowym gospodarki, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić je sprawnie i zgodnie z harmonogramami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie około 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowane zostaną węzły Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Kalendarium A2 Gręzów – Siedlce Zachód (Swoboda)

4 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu w formule „Projektuj i buduj”

10 stycznia 2020 r. – otwarcie ofert

3 lutego 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

7 kwietnia 2020 r. – podpisanie umowy

A2 na wschód od Warszawy

Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik oraz od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 mln zł. Planowany termin udostępnienia drogi kierowcom to trzeci kwartał 2020 roku.

5 marca 2020 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka autostrady A2 o długości 12 km pomiędzy węzłami Kałuszyn (Ryczołek) i Groszki. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 roku.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią. Prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km, zakończą się wiosną tego roku. Budowa tych odcinków planowana jest na lata 2022-2025.

a2-wschod

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Będzie nowy odcinek trasy S7! Umowa podpisana

Firma Polaqua wybuduje odcinek trasy S7 od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola. >>

S2 i A2 połączy granice Polski. Prace są mocno zaawansowane [MAPA]

Południowa Obwodnica Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 oraz jej autostradowe przedłużenie do obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu A2 pozwolą na udrożnienie ruchu w kierunku wschód-zachód. >>