Tagi: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Nagły zwrot w sprawie linii 400 kV. Zerwana umowa inwestora z wykonawcą!

Inwestor budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz wykonawca – firma Dalekovod Polska zerwali umowę. – Na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa – napisano w komunikacie prasowym.
Fot. pse-inwestycje.pl. Firma Dalekovod nie wybuduje linii wysokiego napięcia.

Decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew podjęły zarządy spółek: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. Powodem takiego postanowienia mają być „niestabilne, niezależne od stron, warunki zewnętrzne”, które sprawiły, że niemożliwe stało się dotrzymanie terminu i budżetu realizacji zadania – określonych i skalkulowanych w 2014 roku. – Ponadto, na decyzję miał wpływ brak instrumentów w umowie pozwalających na skuteczne zarządzenie zidentyfikowanymi odchyleniami, a także brak możliwości dokonania zmian zapisów umowy ze względu na obowiązujące przepisy prawa – napisano w komunikacie prasowym.

I dalej: – Od 2007 roku, kiedy Inwestor rozpoczął przygotowania do projektu, zmianie uległy istotne okoliczności jego realizacji, m.in. wzrost cen nieruchomości, powstanie nowych budynków oraz zmiany sposobu użytkowania wielu nieruchomości z rolniczego na mieszkalny na trasie linii zgodnej z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Równie istotną okolicznością jest przystąpienie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do zmiany uchwalonego w 2014 roku Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Z takiego obrotu spraw są zadowoleni mieszkańcy gmin protestujących przeciwko lokalizacji linii 400 kV w naszym regionie. Podkreślają jednak, że dopóki inwestor definitywnie nie odstąpi od planów budowy ogromnych słupów wysokiego napięcia w Jaktorowie, Żabiej Woli czy Grodzisku Mazowieckim, oni nie przestaną protestować.

Inwestor jednak odstępować nie zamierza. – Nie rezygnujemy z planu połączenia elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. Ta inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności dostaw energii elektrycznej, szczególnie w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Rozwiązanie obecnej umowy pozwala nam podjąć działania zmierzające do skutecznej i efektywnej realizacji tej inwestycji. Już niebawem zostanie ogłoszone nowe postępowanie na wybór wykonawcy budowy tej linii – powiedział Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE S.A. I dodał: – Opierając się na doświadczeniach, zmienimy podejście do zarządzania ryzykiem. Dotychczasowy, stosowany przez wiele lat model, w którym ryzyko związane z trasą linii jest transferowane na wykonawcę, nie sprawdza się w praktyce i przynosi szkody wszystkim stronom. Immanentną cechą nowego procesu wyboru wykonawcy będzie włączenie w dialog dotyczący wyboru trasy zarówno wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i lokalnych społeczności – jeszcze przed podpisaniem kontraktu na budowę.

W komunikacie prasowym inwestor przekonuje jednocześnie, że rozwiązanie umowy pozwoli PSE zaoszczędzić publiczne pieniądze, które w przeciwnym wypadku byłyby angażowane „w wysoce ryzykowny projekt”. Dzięki temu operator systemu przesyłowego może procedować alternatywne rozwiązania, które dają szanse na realizację tej strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji.

Wielki protest pod siedzibą PiS. W sprawie linii 400 kV poszli po pomoc do Kaczyńskiego [FOTO]

We wtorek, 18 października, pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbył się protest przeciwko linii 400 kV. >>

Cztery blokady przeciwko 400 kV. Szykuje się paraliż zachodniego Mazowsza! [INFOGRAFIKA]

W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia szykują się gigantyczne utrudnienia w związku z protestem przeciwko linii 400 kV. >>

Mieszkańcy wracają do blokady dróg, a min. Naimski potwierdza: linia 400 kV w Żyrardowie nie powstanie

Decyzja inwestora dotycząca przebiegu linii 400 kV wciąż wzbudza ogromne emocje. >>