Tagi: POW

Wojewoda wydał zezwolenie na budowę ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy!

Pod koniec grudnia ubiegłego roku wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę liczącego około 4,6 km odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, przebiegającego przez dzielnice Ursynów i Wilanów. Decyzja o rozpoczęciu prac ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Fot. mazowieckie.pl. Odcinek drogi ekspresowej S2 przebiegający przez Ursynów i Wilanów jest ostatnim, na który wojewoda wydał zezwolenie.

Decyzja dotyczy zadania „A” zakładającego budowę fragmentu drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km. Projekt inwestycji zakłada budowę m.in.: dwupoziomowych węzłów „Ursynów Zachód” i „Ursynów Wschód”. Obejmuje również budowę/przebudowę infrastruktury podziemnej oraz budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odcinek drogi ekspresowej S2 przebiegający przez Ursynów i Wilanów jest ostatnim, na który wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana na terenie stolicy w dzielnicach: Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Umożliwi także połączenie z trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 Prawa budowlanego, sprawdzając m.in.: zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji), zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy idzie do przodu

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej dwóch kolejnych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy. >>