Tagi: prawo

Mąż-sadysta znęcał się nad żoną, dostał zakaz zbliżania się do niej i do mieszkania. Ktoś stosuje wobec ciebie przemoc? Zobacz, jakie przysługują ci prawa

Błońscy policjanci kolejny już raz skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa i wydali natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Sprawa dotyczy 36-letniego mężczyzny, który stosował przemoc wobec swojej żony.
Fot. ilustracyjne/ninocare/pixabay.com. 36-latek usłyszał zarzut znęcania się nad żoną.

Policjanci z Błonia otrzymali zgłoszenie interwencji domowej, gdzie w jednej z rodzin istniało podejrzenie stosowania przemocy wobec żony ze strony męża. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. W tym czasie policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 36-latkowi zarzutu znęcania się nad kobietą. – Policjanci po rozmowie z pokrzywdzoną oraz szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, uznali za zasadne zastosować wobec mężczyzny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni – poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Policja przypomina:
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
• podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
• w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:
• zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz zwierząt domowych będących jej własnością;
• jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
• złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
• do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu;
• w miarę możliwości numeru telefonu;
• informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach

Informacje Niejawne – Czym Tak Naprawdę Są? [MAT. PARTNERA]

Wiele osób w celu zapoznania się z zasadami dotyczących ochrony informacji niejawnych w celu podjęcia pracy lub służb decyduje się na uczestnictwo w szkoleniach. Jest to niezbędny warunek do osiągnięcia dostępu do informacji niejawnych. >>

Przydomowa oczyszczalnia – wszystko, co musisz wiedzieć [MAT. PARTNERA]

Przydomowa oczyszczalnia ścieków do dobra alternatywa dla tradycyjnego szamba. >>

Manko w kasie a odpowiedzialność materialna kasjera [MAT. PARTNERA]

Manko w kasie może zostać określone jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub nawet przestępstwo. >>

Harmonogram czasu pracy – co jest najważniejsze? [MAT. PARTNERA]

Idealnym rozwiązaniem do planowania harmonogramu pracy jest dedykowana platforma online. >>

Dwa tygodnie na zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Do końca kwietnia można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. >>

Studia psychologiczne – czy warto studiować na kierunku psychologia [MAT. PARTNERA]

Psychologia w codziennym życiu człowieka – studia psychologiczne, gdzie studiować, jakie kierunki studiów psychologicznych, zawód psychologa? Dowiedz się więcej! >>

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bezlitosna dla działań rządu. Jest komentarz K. Pawłowicz

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w sprawie naruszenia ładu konstytucyjnego w Polsce. >>