Tagi: prawo

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej [ART. SPONSOROWANY]

Zdarzają się sytuacje, w których wspólnik chce opuścić spółkę jawną – jeśli spełnia określone warunki ma do tego prawo. Warto wiedzieć jakie konsekwencje ma ta czynność dla całego podmiotu.
Fot. mat. partnera. Wyjście ze spółki jawnej powinno być dokonane za pomocą pisemnego wypowiedzenia.

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej – istotne kwestie

Zanim wspólnik podejmie decyzję o wyjściu ze spółki jawnej, przede wszystkim należy sprawdzić, czy takie wypowiedzenie jest w ogóle możliwe. Wszystko zależy od samej umowy spółki jawnej. Jeśli jest ona zawarta na czas nieoznaczony, a innych postanowień nie sprecyzowano, wspólnik może wypowiedzieć umowę w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych (na sześć miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego). W przypadku umów zawartych na czas oznaczony, to czy wspólnik może wyjść ze spółki zależy od indywidualnych postanowień zawartych w dokumencie.

Jakich formalności należy dopełnić?

Przede wszystkim, wyjście ze spółki jawnej powinno być dokonane za pomocą pisemnego wypowiedzenia. Pismo skierować należy albo do reszty wspólników, albo do tego z nich, który został uprawniony do reprezentacji spółki. Bardzo ważną kwestią jest zachowanie terminu. Jeśli wspólnik złoży oświadczenie o opuszczeniu spółki po upływie wspomnianego terminu – na mniej niż sześć miesięcy przed upływem roku obrotowego, wypowiedzenie będzie skuteczne dopiero w dniu, w którym upływa kolejny rok obrotowy. To kiedy dokładnie kończy się rok obrotowy spółki powinno być określone w umowie. Jest jednak inne rozwiązanie, które pozwala wspólnikowi opuścić podmiot w terminie, który najbardziej mu odpowiada. Mowa o umowie zbycia udziału – umowie zbycia ogółu praw i obowiązków. Polega ona na wyjściu ze spółki jednego ze wspólników i na jego miejsce – wprowadzeniu nowego. W kwestii formalności, zauważyć tu należy, że taka opcja musi być jednoznacznie sformułowana w umowie spółki. Postanowienie także może znaleźć się w pierwotnym tekście umowy, ale jest też możliwość dodania go później. Żeby móc skorzystać z takiego rozwiązania, wszyscy pozostający w spółce wspólnicy muszą wyrazić zgodę na zbycie udziału. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie https://kancelaria-szeffner.pl/blog/wyjscie-wspolnika-ze-spolki-jawnej/.

Kiedy trzeba spłacić wspólnika?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeśli wspólnik występuje ze spółki, wartość udziału oznacza się korzystając z osobnego bilansu. Udział wypłacić należy w pieniądzu, a rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania, należy zwrócić mu w naturze. Już w umowie spółki warto zaznaczyć odpowiednią metodę wyceny udziału, aby uniknąć późniejszych sporów. Co do zasady stosuje się jedną z dwóch metod – majątkową lub dochodową. Wybór konkretnej metody może mieć wpływ na sytuację występującego wspólnika i faworyzować go. Warto w taki sposób dokonać wyceny, aby zadowoleni byli zarówno pozostali wspólnicy jak i osoba, która opuszcza spółkę. W kwestii formalności, warto dodać jeszcze, że ten wspólnik, który opuszcza spółkę będzie zobowiązany rozliczyć nadwyżkę wynikającą z otrzymanej spłaty udziału kapitałowego. Rozliczenia tego dokonuje się w ramach podatku dochodowego, który uiścić należy za dany rok. Także ten aspekt może więc wpłynąć na decyzję o opuszczeniu spółki w konkretnym terminie.

Artykuł przygotowano we współpracy z https://kancelaria-szeffner.pl/.

Mąż-sadysta znęcał się nad żoną, dostał zakaz zbliżania się do niej i do mieszkania. Ktoś stosuje wobec ciebie przemoc? Zobacz, jakie przysługują ci prawa

W Błoniu 36-letni mężczyzna znęcał się nad swoją żoną. >>

Informacje Niejawne – Czym Tak Naprawdę Są? [MAT. PARTNERA]

Wiele osób w celu zapoznania się z zasadami dotyczących ochrony informacji niejawnych w celu podjęcia pracy lub służb decyduje się na uczestnictwo w szkoleniach. Jest to niezbędny warunek do osiągnięcia dostępu do informacji niejawnych. >>

Przydomowa oczyszczalnia – wszystko, co musisz wiedzieć [MAT. PARTNERA]

Przydomowa oczyszczalnia ścieków do dobra alternatywa dla tradycyjnego szamba. >>

Manko w kasie a odpowiedzialność materialna kasjera [ART. SPONSOROWANY]

Manko w kasie może zostać określone jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub nawet przestępstwo. >>

Harmonogram czasu pracy – co jest najważniejsze? [MAT. PARTNERA]

Idealnym rozwiązaniem do planowania harmonogramu pracy jest dedykowana platforma online. >>

Dwa tygodnie na zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Do końca kwietnia można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. >>

Studia psychologiczne – czy warto studiować na kierunku psychologia [MAT. PARTNERA]

Psychologia w codziennym życiu człowieka – studia psychologiczne, gdzie studiować, jakie kierunki studiów psychologicznych, zawód psychologa? Dowiedz się więcej! >>

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bezlitosna dla działań rządu. Jest komentarz K. Pawłowicz

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w sprawie naruszenia ładu konstytucyjnego w Polsce. >>