Tagi: profil pomocy

Profilują bezrobotnych

Od maja ubiegłego trwa przyznawanie osobom bezrobotnym przyznawanie tzw. profili pomocy. Zdaniem szukających zatrudnienia, to zupełnie niepotrzebna procedura biurokratyczna.
Fot. Nie wszystkie osoby szukające zatrudnienia są zadowolone z przyznanego im profilu pomocy.

Na przyznanie określonego profilu wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym powiatowe urzędy pracy miały czas od maja do końca ubiegłego roku. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Profile pomocy są też przyznawane na bieżąco wszystkim osobom nowo zarejestrowanym.

Czemu ma to służyć? – Chyba tylko temu, żeby urzędnicy mieli, co robić – denerwuje się pani Anna z Leszna, bezrobotna od ośmiu miesięcy. Z tą opinią nie do końca zgadza się Iwona Bartosik, pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. – Moim zdaniem jest to dobra metoda, ponieważ każdą osobę można zdiagnozować i zastosować dla niej określoną formę pomocy – mówi. >>