Tagi: PSE

Kolejne samorządy protestują przeciwko linii 400 kV

Do grona samorządów, które do tej pory protestowały przeciwko lokalizacji linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew dołączają kolejne – tym razem z terenu powiatu żyrardowskiego.
Fot. wiskitki.pl Władze gminy zachęcają do składania podpisów pod petycją.

Losy inwestycji związanej z rozbudową linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew wciąż nie są przesądzone. Nie wiadomo jeszcze, którędy będzie przebiegać. Wiadomo, że gdzieś ona powstać musi, jednak brakuje chętnych do lokalizacji na terenach naszego regionu. W tej sprawie zdecydowanie protestowali już m.in. mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa czy Żabiej Woli, kilka miesięcy temu dołączyły do nich Żyrardów i Wiskitki. Jeden z wariantów analizowanych przez inwestora – Polskie Sieci Elektoroenergetyczne zakłada bowiem umiejscowienie linii właśnie na terenach tych gmin.

Przedstawiciele protestujących samorządów przekonują, że lokalizacja linii spowoduje wielkie zagrożenia dla mieszkańców gminy oraz środowiska przyrodniczego, oddziaływanie pola elektromagnetycznego wpłynie negatywnie na wiele domostw oraz znacznie obniży wartość nieruchomości, a także spowoduje ponadnormatywną liczbę żądań odszkodowawczych nie tylko ze strony mieszkańców, ale i ze strony podmiotów które zaangażowały już wysiłek w realizację określonych przedsięwzięć.

Mieszkańcy Wiskitek zorganizowali możliwość składania petycji przeciwko inwestycji drogą elektroniczną. Tłumaczą oni, że gmina już posiada wiele barier przestrzennych spowodowanych ponadlokalną infrastrukturą, takich jak: autostrada A2, droga krajowa nr 50, droga wojewódzka nr 719, linia wysokiego napięcia 220 kV. Dodatkowo w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego została ustalona lokalizacja linii kolejowej tzw. dużych prędkości. – Wskazane przebiegi linii 400 kV wpłyną bardzo negatywnie na możliwości rozwoju przestrzennego Gminy Wiskitki, wykluczą w znacznym stopniu planowane wykorzystanie strefy produkcyjno-usługowej węzła Wiskitki oraz innych obszarów mieszkaniowo-usługowych, będą inwestycją zaporową dla dalszego rozwoju gminy – przekonują inicjatorzy podpisów pod petycją. Podkreślają również, że inwestycja spowoduje zniszczenie atrakcyjności gminy Wiskitki jako miejsca, gdzie chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy i istotnie przyczyni się do pogorszenia poziomu życia lokalnej społeczności.

Do składania podpisów pod petycją zachęcają władze Wiskitek. Można je złożyć na stronie www.petycjeonline.com/niedla400kv. Wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail (nie trzeba zgadzać się na ich publikację) oraz potwierdzić podpisanie petycji odpowiadając na przesłany e-mail.

Również prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński w pismach skierowanych do prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Henryka Majchrzaka i marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika zaapelował „o uwzględnienie woli społeczności lokalnej i władz gminy Wiskitki przy ustalaniu przebiegu linii wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew”. Z kolei zarząd PSE ma nadzieję, że w osiągnięciu kompromisu w sprawie przebiegu linii 400 kV pomoże Forum Dialogu Społecznego zorganizowane przez sejmik województwa mazowieckiego.

Przypomnijmy, że podczas kampanii wyborczej ówczesna kandydatka na stanowisko premiera Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) obiecała mieszkańcom powiatu żyrardowskiego pomoc w rozwiązaniu tego konfliktu. Tyle że podobną deklarację złożył jej partyjny kolega Jacek Sasin mieszkańcom...Jaktorowa. Kto wygra batalię o lokalizację niechcianej linii? Czekamy na Państwa komentarze pod artykułem.