Tagi: PSZOK

W Milanówku powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów

780 tys. zł – to kwota, jaką władze Milanówka przeznaczyły na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Część pieniędzy będzie pochodziła z dotacji unijnej.
Fot. Urząd Miasta Milanówek. Burmistrz Milanówka odebrała symboliczny czek z rąk Elżbiety Lanc, członka zarządu województwa mazowieckiego.

Przedsięwzięcie obejmie m.in.: zakup kontenera socjalno-biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz magazynu kontenerowego, w którym gromadzone będą odpady niebezpieczne i elektroodpady. Powstanie też wiata z kontenerami na: szkło budowlane, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe, np. meble. Wydzielone zostanie również pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. Trafią tu zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Oprócz tego na terenie PSZOK zostaną ustawione pojemniki na: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły oraz szkło białe i kolorowe. Wykonane będą przyłącza – wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Powstaną też drogi wewnętrzne i chodniki oraz plac manewrowy z miejscami parkingowymi. Zamontowana będzie również samochodowa waga najazdowa. Całkowita wartość projektu to 780 tys. zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie prawie 430 tys. zł.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisała z burmistrz Milanówka Wiesławą Kwiatkowską członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstają z potrzeby dbania o środowisko i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Właściwa gospodarka odpadami ma znaczenie dla ochrony przyrody i podnosi standard życia lokalnych społeczności. Gminy zagospodarują większą ilość odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych i budowlanych, które często trafiały na tak zwane dzikie wysypiska – podkreśliła Elżbieta Lanc.