Tagi: Ranking Samorządów

Grodzisk wysoko w rankingu i z nagrodą

W tegorocznej edycji Rankingu Samorządów organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Grodzisk Mazowiecki zajął 13. miejsce. Z kolei burmistrz Grzegorz Benedykciński otrzymał nagrodę Lider Miasta Przyszłości.
Fot. grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki co roku osiąga wysokie lokaty w rankingach samorządów.

Dziennik „Rzeczpospolita” już od 11 lat publikuje Ranking Samorządów. W tym roku Grodzisk Mazowiecki zajął w zestawieniu 13. miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich. To oznacza spadek o jedno miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kapituła pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka sprawdza, w jaki sposób samorządowcy dbają o rozwój miast i wsi oraz standard życia mieszkańców. W tym roku, w Rankingu Samorządów wzięła rekordowa liczba gmin i miast, najwięcej z województwa mazowieckiego. Największe zmiany, w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym, nastąpiły w kategorii gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Wiele samorządów, które w zeszłym roku zajmowało wysokie miejsca, w tym roku w ogóle nie zostało wziętych pod uwagę, ponieważ nie przeszły one pierwszego etapu kwalifikacji. Wynika to z uwzględnienia dynamiki zmian różnych wskaźników finansowych, która z roku na rok jest trudna do powtórzenia (np. po osiągnięciu wysokich dochodów trudno je zwiększyć o wysoki procent).

W pierwszym etapie tegorocznego rankingu zostały wybrane te gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami i jednocześnie najwięcej inwestowały. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów, w tym 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z tego grona kapituła wybrała jednostki, które najlepiej odpowiadały wyznaczonym przez nią kryteriom. Oceniana była m. in. dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość pozyskanych środków unijnych, wskaźnik zadłużenia, dynamika wzrostu dochodów własnych, ochrona środowiska. Wśród gmin miejsko-wiejskich Grodzisk Mazowiecki otrzymał 55,5 punktu. Pierwszy w rankingu był Kołobrzeg, drugi Aleksandrów Łódzki, a trzeci – Jarocin.

Z kolei burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński otrzymał wyróżnienie Lider Miasta Przyszłości 2015 w kategorii miast poniżej 60 tys. mieszkańców. Jest to nagroda przyznawana przez Ośrodek Dialogu i Analiz Thinktank, przedsiębiorstwo społeczne działające w Polsce od 2009 roku. Jego głównym celem jest wzmacnianie debaty publicznej i dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować najlepsze decyzje. Burmistrz Benedykciński otrzymał wyróżnienie za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom.