Tagi: reforma samorządowa

Mazowsze solidarne z Ukrainą

Olbrzymie zaniepokojenie militarną aktywnością Rosji wobec Ukrainy oraz solidarność i wsparcie dla Ukrainy w umacnianiu demokracji – jednogłośnie wyrazili podczas sesji sejmiku radni województwa mazowieckiego. – Nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń zobowiązują. Naszym obowiązkiem jest zabranie głosu i wsparcie przyjaciół, którzy tej pomocy oczekują w najtrudniejszym dla siebie momencie – czytamy w przyjętym stanowisku.
Fot. Joanna/pixabay.com. Samorząd województwa mazowieckiego ściśle współpracuje z kilkoma ukraińskimi regionami.

Z inicjatywy radnych

Z inicjatywy klubów PO i PSL, pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesione zostało stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Co ważne, za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni na sesji radni. „ – (…) Krok ten to naruszenie prawa międzynarodowego oraz kolejne działania naruszające integralność terytorialną Ukrainy. Są to działania o charakterze bezprecedensowym w erze nowoczesnej Europy, a decyzje strony rosyjskiej wywołują olbrzymie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców całej Ukrainy, w tym i regionów, z którymi Mazowsze ściśle współpracuje” – podkreślają radni województwa.

Mazowsze solidarne z Ukrainą

Samorząd województwa mazowieckiego ściśle współpracuje z kilkoma ukraińskimi regionami. Obwód Kijowski już od 12 lat jest ważnym regionem partnerskim Mazowsza. Owocne relacje wiążą województwo mazowieckie także i z innymi regionami – od 2004 roku z Obwodem Lwowskim, a od 2012 roku z obwodami Winnickim i Odeskim. W ostatnich latach udało się zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć w obszarze gospodarczym i kulturalnym, m.in. w ramach programu Interreg Polska-Białoruś-Ukraina.

– Dzieliliśmy się doświadczeniami w zakresie wprowadzania reformy samorządowej, a od 2016 roku corocznie organizowaliśmy wypoczynek dla dzieci żołnierzy, którzy byli uczestnikami operacji antyterrorystycznej we wschodniej Ukrainie – podsumowuje marszałek Adam Struzik. – Tym bardziej nie możemy być obojętni w obliczu zagrożenia niepodległości, bezpieczeństwa mieszkańców i naruszania integralności terytorialnej naszych partnerów. Wyrażamy więc solidarność z naszymi sąsiadami i deklarujemy, że będziemy wspierać Ukrainę w dążeniu do umacniania demokracji, a także do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W swoim stanowisku radni województwa mazowieckiego zapewniają: „Nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń zobowiązują. Dlatego w obliczu zagrożenia nie możemy być obojętni. Naszym obowiązkiem jest zabranie głosu i wsparcie przyjaciół, którzy tej pomocy oczekują w najtrudniejszym dla siebie momencie”.

Jak podkreśla radny Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, wieloletnie relacje Mazowsza z ukraińskimi regionami dają wymierne efekty i podkreślają, że Ukraina jest częścią demokratycznego świata zachodu. – Dlatego nie można się zgodzić, by pozostała bez wsparcia wobec tej bezprzykładnej agresji ze strony Rosji. Wobec tego oba koalicyjne kluby – KO i PSL – w Sejmiku Województwa Mazowieckiego zainicjowały stanowisko w tej sprawie.

Gotowość do dalszej pomocy

Stanowisko sejmiku kończy deklaracja: „Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim i Obwodami Partnerskimi. Obywatelki i Obywatele Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości. Mają prawo podążać wybraną przez siebie drogą demokracji i samodzielnego rozwoju. Mają prawo dążyć do budowy państwa opartego o fundamentalne wartości ważne dla nowoczesnych europejskich wspólnot. Mają prawo do bezpieczeństwa. Sejmik Województwa Mazowieckiego w imieniu mieszkańców Mazowsza przekazuje przyjaciołom z Ukrainy wyraźny sygnał wsparcia i gotowości do dalszej pomocy”.

Źródło: Samorząd województwa mazowieckiego

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Z województwa mazowieckiego do subregionu warszawskiego zachodniego na różnego rodzaju inwestycje trafi blisko 5 mln zł. >>