Tagi: Siedlin-Załuski

Budimex wybuduje odcinek trasy S7 [MAPA]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę jednego z trzech odcinków trasy S7 Płońsk-Czosnów. Inwestycja pochłonie prawie 599 mln zł.
Fot. GDDKiA. Budimex wybuduje odcinek trasy o długości 9,7 km.

Oferta firmy Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk-Czosnów, odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła).

Termin na składanie odwołań mija 30 marca. W sprawie zostanie przeprowadzona obowiązkowa kontrola uprzednia zamówienia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. – Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie przystąpimy do podpisania umowy – poinformowali urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Gdańska) i ścieżkę rowerową (na nitce w kierunku Warszawy). Ponadto zostaną wybudowane drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kalendarium

19 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego

28 listopada 2019 r. – otwarcie ofert

19 marca 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty firmy Budimex (ok. 598,8 mln zł)

Przetargi na kolejne dwa odcinki w toku

Na dwóch kolejnych odcinkach trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem: Siedlin-Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski-Modlin (12 km), drogowcy otworzyli oferty 21 listopada ubiegłego roku. Wykonawcy, w toku prac komisji przetargowej, złożyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Po pozytywnym dla GDDKiA rozstrzygnięciu odwołań urzędnicy zmierzają do wyboru najkorzystniejszej oferty.

s7-plonsk-czosnow

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad