Tagi: Skanska

Rusza przebudowa drogi nr 579 na terenie gmin Błonie i Leszno!

Dzięki środkom z budżetu Mazowsza wyremontowana zostanie droga wojewódzka nr 579 na terenie gmin Błonie i Leszno. Koszt inwestycji to aż 25,6 mln zł. W czwartek, 5 sierpnia w obecności marszałka Adama Struzika podpisana została umowa z wykonawcą – firmą Skanska S.A.
Fot. KG. Droga wojewódzka nr 579 od dawna wymagała kompleksowej modernizacji.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, władze Mazowsza na realizację tej inwestycji przeznaczą aż 25,6 mln zł. – Cały czas inwestujemy w drogi, jednak musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne, a koszt każdego kilometra drogi można dziś liczyć w milionach. Inwestycja, na którą właśnie podpisaliśmy umowę jak każde przedsięwzięcie drogowe jest wyczekiwana przez mieszkańców. Mamy nadzieję, że już za 18 miesięcy pojedziemy zmodernizowanym odcinkiem tej trasy – dodaje.

Kompleksowa przebudowa prawie 5 km drogi obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę przepustów oraz oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników oraz ścieżek rowerowych. Czas przewidziany na wykonanie zadania to 18 miesięcy. Wykonawcą inwestycji będzie spółka Skanska.

– Środki na realizację tego zadania mieliśmy zabezpieczone w budżecie od kilku lat. Początkowo planowaliśmy zrealizować inwestycję w systemie „projektuj buduj”, jednak dwa razy ogłoszony przez nas przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ostatecznie, projekt wykonawczy został wykonany oddzielnie i dopiero w czwartym postępowaniu został wybrany wykonawca realizacji tej inwestycji. Miejmy nadzieję, że teraz już nic nie stanie na przeszkodzie a roboty drogowe zostaną zrealizowane w terminie. Mieszkańców i kierowców prosimy o wyrozumiałość– mówi Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Droga zostanie przebudowana na odcinku od km 22+600 do km 27+290 w miejscowościach Leszno, Białuty, Błonie. Aktualna jezdnia zostanie całkowicie rozebrana i wykonana w nowej konstrukcji. Nowa droga będzie poszerzona do 7 m (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m). W ramach projektu generalny wykonawca wykona także nowe chodniki i ścieżki rowerowe, powstanie nowa nawierzchnię na wjazdach, przepusty pod wjazdami i jezdnią główną oraz rowy.

Wykonanie przewidzianego projektem zakresu prac wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu – mówi Krzysztof Jelonek, dyrektor obszaru Budownictwa Inżynieryjnego spółki Skanska. – To kolejna inwestycja wykonywana przez Skanska we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, realizowana z korzyścią dla kierowców i lokalnej społeczności.

Źródło: UMWM

Droga nr 579 z Grodziska do Radziejowic uroczyście otwarta!

Zakończyła się modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 579. >>