Tagi: sołectwo

Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie warszawskim zachodnim dofinansowanych zostanie w sumie 36 projektów kwotą ponad 1 mln zł.
Fot. UMWM.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Jak zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski,na kwietniowym posiedzeniu sejmik województwa mazowieckiego przyjął listy beneficjentów czterech ważnych dla mieszkańców Mazowsza programów wsparcia. – Będą one kolejnym impulsem rozwojowym dla wielu mazowieckich miejscowości. Dofinansowanie z budżetu województwa pomoże w realizacji wielu projektów w sołectwach czy Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wesprzemy również działania na rzecz poprawy jakość powietrza i mikroklimatu. Jestem przekonany, że środki przeznaczone na ten cel, wraz ze znowelizowaną uchwałą antysmogową, pomogą nam w przyszłości oddychać czystszym powietrzem na terenie całego Mazowsza.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie warszawskim zachodnim dofinansowanie w wysokości łącznie 28,4 tys. zł otrzymają 2 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie sieci elektrycznej w ROD “Storczyk” w Błoniu – 18,4 tys. zł;

– remont budynku administracyjno-gospodarczego na terenie ROD „Norblin” – 10 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie warszawskim zachodnim dofinansowanych zostanie 6 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 421,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza w gminie Stare Babice – 7,3 tys. zł;

– opracowanie dokumentacji projektowej pn. utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej – etap I – 123 tys. zł;

– akcja edukacyjno-informacyjna w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii dla mieszkańców gminy Błonie – 31,5 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Kampinos – 4,9 tys. zł;

– opracowanie studium komunikacyjnego dla dróg MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2022 2 zbiorczych KZ łączących gminy Izabelin, Stare Babice z miastem stołecznym Warszawa – 185 tys. zł;

– analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Błonie – 70 tys. zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska, ten program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. – To dobrze że rośnie świadomość i dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu. Im bardziej zadbamy o środowisko, tym mniej trujących substancji dostanie się do atmosfery.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy,z czego 4 z powiatu warszawskiego zachodniego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 389,1 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy Jeziorze Fabrycznym w gminie Łomianki – 100 tys. zł;

– stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego – 91,1 tys. zł;

– stworzenie terenu zielonego w celu poprawy lokalnej jakości powietrza w gminie Błonie (etap II) wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – 97,9 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu zieleni wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne przed Szkołą Podstawową przy ul. 3 Maja w Izabelinie – 100 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie warszawskim zachodnim w tym rokudofinansowane zostaną aż 24 inwestycje,na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 240 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Cholewy – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Piorunów – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Radonice – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa sołectwa Stare Faszczyce – 10 tys. zł;

– kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Witanów – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w sołectwie Łąki – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nowa Wieś – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Faszczyce – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Witki – 10 tys. zł;

– modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice – 10 tys. zł;

– budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny – 10 tys. zł;

– budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147 – 10 tys. zł;

– budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie – 10 tys. zł;

– wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Parku Karpinek – 10 tys. zł;

– budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w Gminie Łomianki – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogroszew Kolonia – 10 tys. zł;

– rozbudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Kaputy-Kręczki – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw we wsi Myszczyn – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki-Wieś – I etap – 10 tys. zł;

– montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów – I etap – 10 tys. zł;

– kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Borzęcinie Małym – 10 tys. zł.

1276 SOŁECTW ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU MAZOWSZA

W tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw do subregionu warszawskiego zachodniego trafi ponad 1,2 mln zł na realizację aż 127 projektów z 23 gmin. >>

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Z województwa mazowieckiego do subregionu warszawskiego zachodniego na różnego rodzaju inwestycje trafi blisko 5 mln zł. >>

250 mln zł na programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Aż 250 mln zł przeznaczyły władze Mazowsza na programy wsparcia dla mieszkańców. >>