Tagi: społeczeństwo

Kobiety są obecne, widoczne i skuteczne

Na Mazowszu rządzą kobiety! W naszym regionie jest ich ponad 2,8 mln. To przeszło połowa mieszkańców województwa. Według statystyk najliczniejszą grupą są panie w wieku 35-39 lat.
Fot. Dariusz Ossowski

Kobiety w samorządach

Kobiety są coraz bardziej świadome wyzwań społecznych. Na Mazowszu aż 3248 z nich pełni funkcję sołtysa. Ich przedsiębiorczość widać także w polityce. W wyborach samorządowych w 2018 r. na 551 mandatów radnych wojewódzkich aż 161 (czyli niemal co trzeci) obsadziły panie, a 16 jest wśród 51 radnych województwa mazowieckiego. Jak zaznacza członkini województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska na czele miast, gmin i powiatów stoi obecnie bardzo wiele kobiet.– Jest nas w samorządzie coraz więcej. Kompetencje przecież nie mają płci. Powiem też, że te panie, które podejmują decyzję, by działać dla swoich społeczności są naprawdę skuteczne i widoczne.

Kobiety na rynku pracy

Według najnowszych danych w województwie mazowieckim w 2022 roku pracowało ponad 1,2 mln kobiet. Najczęściej podejmowały zatrudnienie w branżach takich jak: handel hurtowy i detaliczny, edukacja czy działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Ich szeregi zasiliły także kobiety z Ukrainy, które wybierały pracę w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (ponad 32 tys.), działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (ponad 29 tys.) oraz transport i gospodarka magazynowa (ponad 17 tys.).

Mazowsze dla zdrowia kobiet

52 proc. ludności Mazowsza to kobiety. W trosce o ich zdrowie samorząd województwa mazowieckiego uruchomił nowy program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. – Chcemy w ten sposób zachęcić samorządy do dbania o zdrowie kobiet – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Jest to o tyle ważne, że w trakcie pandemii wiele pań przestało wykonywać badania profilaktyczne. Są one jednak podstawą wczesnej diagnostyki wielu poważnych chorób. Dlatego nie powinniśmy ich zaniedbywać.

Celem programu jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób występujących częściej u kobiet, m.in.: nowotworów, osteoporozy, chorób uroginekologicznych oraz promocją zdrowia i edukacją zdrowotną kobiet. Na nowy program samorząd Mazowsza przeznaczył 3 mln zł.

Wsparcie będzie udzielane w postaci zwrotu kosztów poniesionych przez powiaty czy miasta na prawach powiatu z terenu województwa na realizację zadań własnych (niebędących inwestycją) z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Pomoc finansowa może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 90 tys. zł na jedno zadanie. Działania w ramach jednego przedsięwzięcia mogą być realizowane nie więcej niż w trzech miejscowościach w powiecie (lub w przypadku miasta stołecznego Warszawy – nie więcej niż w trzech dzielnicach). Koszty kwalifikowalne na jedną miejscowość nie mogą przekroczyć 30 tys. zł.  Wnioski można składać do 7 marca, zaś zadanie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31 października.

Program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” to niejedyna forma wsparcia ze strony samorządu. Mieszkanki regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa rokrocznie przeznaczają też ogromne środki na modernizacje wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Nowa perspektywa szansą dla wielu kobiet

Program Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 oferuje szeroki wachlarz wsparcia dla kobiet. Środki będzie można uzyskać na działania w obszarze aktywizacji zawodowej i poszukiwania zatrudnienia. Na szczególną pomoc mogą liczyć również kobiety bez zatrudnienia zamieszkujące gminy spoza obszaru Warszawskiego regionu Stołecznego. Wszystko, aby wyrównywać szanse kobiet na rynku pracy.

Kolejny program samorządu Mazowszu. Tym razem dla seniorów!

Do 29 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie gminnych rad seniorów. >>

Wybory prezydenckie 2025. Typy i kursy już są! [MAT. PARTNERA]

Kto weźmie udział w najbliższych wyborach? >>