Tagi: Stadion Narodowy

Pracują nad trzecią linią metra

Firma ILF Consulting Engineers Polska zajmuje się pracami przedprojektowymi związanymi z budową III linii warszawskiego metra. Nowa trasa podziemnej kolejki ma prowadzić ze Stadionu Narodowego na Gocław.
Fot. um.warszawa.pl. Władzom stolicy zależy na połączeniu Pragi z centrum.

Umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie „Prac przedprojektowych – Etap I – Praga – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie” władze Warszawy podpisały w listopadzie ubiegłego roku.. Ten krok przybliżył realizację pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj.

– Budowa metra ma priorytet, pomimo dość trudnej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzygamy już przebieg trzeciej linii na pozostałych odcinkach. Prowadzimy także intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Spółka ILF Consulting Engineers Polska ma 18 miesięcy (od dnia podpisania umowy) na przygotowanie:

projektu koncepcyjnego – raport wstępny i końcowy,

ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;

oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;

analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;

dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej;

programu funkcjonalno-użytkowego,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Linia M3 zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Przebieg tego odcinka został wyznaczony na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko) i wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i jego dalszym rozwoju.

Władzom stolicy zależy na połączeniu Pragi z centrum. – Za ponad dwa lata powstanie most pieszo-rowerowy. Rozbudujemy także metro w prawobrzeżnej części Warszawy. Praski odcinek M3 znacznie ułatwi podróżowanie mieszkańcom dużych osiedli na Gocławiu, Grochowie i Kamionku – informuje prezydent Trzaskowski.

Źródło: um.warszawa.pl

Warszawski Gocław jest na plus! Daj szansę Pradze! [MAT. PARTNERA]

Gocław to pełne zalet osiedle na warszawskiej Pradze-Południe. >>

Coraz bliżej III linii metra! Są oferty na opracowanie studium technicznego

Trwają prace związane z przyszłą budową III linii metra w Warszawie. >>

Rozpoczęli prace nad III linią metra!

Do 25 czerwca firmy mogą składać oferty dotyczące opracowania studium technicznego dla III linii metra. >>