Tagi: Szczytno

Nowe boiska i wyremontowane strażnice w powiecie warszawskim zachodnim

Kolejne 4 inwestycje w powiecie warszawskim zachodnim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Władze regionu przekażą ponad 617,7 tys. zł na rozwój bazy sportowej i remonty strażnic. Budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej i rekreacji na terenie gminy Błonie czy remont OSP Izabelin – to tylko część inwestycji, które powstaną w powiecie.
Fot. UMWM

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk (klub KO), każdego roku programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. – Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza. To inwestycje, które sami zgłaszają swoim samorządom lokalnym i które mają dla nich ogromne znaczenie.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie warszawskim zachodnim wsparcie w wysokości ponad 558,7 tys. zł otrzymają 2 inwestycje.

Sport jest jednym z ważniejszych dziedzin życia społecznego. Sejmik województwa i Urząd Marszałkowski doceniają wartość sportu, w szczególności w rozwoju naszych dzieci i młodzieży. Realizują programy i dotują różnego rodzaju przedsięwzięcia. Już w II Rzeczpospolitej Marszałek Piłsudski starał się interesować młodych ludzi sportem inicjując powstanie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego obecnie jest to Akademia Wychowania Fizycznego. Rozwijajmy sport, bo każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości – podkreśla radna województwa mazowieckiego Jadwiga Zakrzewska (klub KO).

Projekty z dofinansowaniem samorządu województwa w powiecie warszawskim zachodnim:

– budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru typu “skatepark” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kręczkach – 300 tys. zł;

– budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej i rekreacji na terenie gminy Błonie – 258,7 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 2 strażnice z powiatu warszawskiego zachodniego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 59 tys. zł.

Jak co roku wspieramy naszych bohaterskich strażaków. Niestety, z różnych względów, maleje liczba druhów ochotników biorących udział w akcjach. Dlatego co roku wspieramy ich niebezpieczną pracę. Naszą pomoc przeznaczamy na modernizacje remiz strażackich, zakup nowoczesnego sprzętu czy wozy ratowniczo-gaśnicze – podkreśla przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba (klub KO).

Projekty z dofinansowaniem samorządu województwa w powiecie warszawskim zachodnim:

– modernizacja strażnicy OSP Szczytno, gmina Kampinos – 29 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Izabelin, gmina Izabelin – 30 tys. zł.

Pożar magazynu makulatury [FOTO]

W magazynie makulatury koło Kampinosu wybuchł pożar. >>