Tagi: Szpital Kolejowy

W Szpitalu Kolejowym zmodernizowali oddział wewnętrzny

Oddział wewnętrzny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie przeszedł kompleksową modernizację. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 3,5 mln zł.
Fot. Agnieszka Gałązka/mazovia.pl. W otwarciu zmodernizowanego oddziału wzięli udział m.in. przedstawiciele zarządu Mazowsza.

Inwestycja była realizowana w ubiegłym roku. W efekcie znajdujący się na drugim piętrze pruszkowskiego szpitala Oddział Chorób Wewnętrznych został gruntownie odnowiony. Otwarte zostały pracownie diagnostyczne z nowym sprzętem medycznym – tomografii komputerowej, echokardiografii, spirometrii oraz endoskopii z salą wybudzeń. Prace budowlane polegały m.in. na zmodernizowaniu punktu pielęgniarskiego, śluz, izolatek, toalet oraz sal chorych, w których utworzone zostały węzły sanitarne. Oprócz tego, w ramach projektu położono nowe tynki, podłogi i pomalowano ściany. Zmodernizowane zostały również instalacje: c.o., sanitarna, wodociągowa i gazów medycznych. Pojawiły się też udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia, w tym specjalistycznego.

W uroczystym otwarciu oddziału, które miało miejsce 8 kwietnia, uczestniczył m.in. marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących standardów oddziału wewnętrznego i pracowni diagnostycznych w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie to kolejna ważna i niezwykle potrzebna dla mieszkańców Mazowsza inwestycja. Dziękuję wszystkim za sprawną realizację tego zadania – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Całkowity koszt realizacji zadania „Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie” wyniósł ponad 3,7 mln zł, z czego przeszło 3,5 mln zł pochodziło z budżetu Mazowsza.

Źródło: mazovia.pl