Tagi: tajemnica państwowa

Informacje Niejawne – Czym Tak Naprawdę Są? [MAT. PARTNERA]

Czy spotkałeś się kiedyś z określeniem “informacje niejawne”? Jeżeli tak i w dalszym ciągu zastanawiasz się, o co w tym właściwie chodzi - już spieszymy z odpowiedzią. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się więcej!
Fot. mat. partnera. informacje niejawne opierają się na czterech rodzajach klauzuli tajności:

Informacje niejawne – co to takiego?

Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. Ten termin prawny został zdefiniowany 5 sierpnia 2010 roku i zakłada obronę kraju, gospodarczych i ekonomicznych interesów państwa oraz szczegóły polityki zagranicznej. Oznacza to, że wszystkie informacje niejawne stanowią tajemnicę państwową, a niektóre z działań jednostek rządzących są objęte klauzulą.

Rodzaje klauzuli tajności

Należy zaznaczyć, że ustawa dodatkowo stopniuje tajność dokumentów, w związku z tym informacje niejawne opierają się na czterech rodzajach klauzuli tajności:

  • poufne – ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej np. utrudnienie prowadzenia polityki zagranicznej,
  • ściśle tajne – nieuprawnione ujawnienie tych informacji niejawnych może wywołać poważne szkody dla kraju np. zagrozi bezpieczeństwu obywateli, integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej lub suwerenności, a nawet niepodległości kraju,
  • tajne – rozpowszechnienie tajnych dokumentów niekorzystnie wpłynie na stosunki Polski z innymi państwami, a także może zakłócić czynności związane z ochroną suwerenności,
  • zastrzeżone – są to wszystkie informacje niejawne, których ujawnienie może mieć negatywny wpływ na działania wykonywane przez organy władzy publicznej oraz stworzyć zagrożenie dla zagwarantowanej wolności obywateli, a także ich praw.

Szkolenia z informacji niejawnych

Wiele osób w celu zapoznania się z zasadami dotyczących ochrony informacji niejawnych w celu podjęcia pracy lub służb decyduje się na uczestnictwo w szkoleniach. Jest to niezbędny warunek do osiągnięcia dostępu do informacji niejawnych. Aby zapewnić sobie ciągłość, wystarczy minimum raz na 5 lat odbyć takowy kurs. Szkolenie przede wszystkim przygotowuje słuchaczy do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem współpracy z innymi podmiotami, a także usprawnia w skutecznych działaniach w zakresie kontroli, nadzoru itp. Przedstawia ono kilka zasad postępowania w sytuacjach, gdy osoba niepowołana może posiadać dostęp do informacji niejawnych. Kurs odbyć mogą między innymi przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy zatrudnieni w urzędach administracji rządowej i samorządowej (na wszystkich szczeblach), a także zainteresowane osoby, które aktywnie działają w zakresie ochrony i bezpieczeństwie informacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ważne w państwie są informacje niejawne – szkolenie z pewnością Ci w tym pomoże.

Ujawnienie informacji niejawnych – odpowiedzialność karna

Ze względu na znaczenie informacji niejawnych w państwie, ich ujawnienie jest usankcjonowane przez kodeks karny. Przeważnie wysokość kary jest w głównej mierze zależna od stopnia ujawnienia danych. Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat dotyczy osób, które rozpowszechniły lub wykorzystały niezgodnie z przepisami dokumenty o klauzuli ściśle tajne i tajne. Wyrok ulega zaostrzeniu (od 6 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności), jeśli dana osoba działa w imieniu podmiotu zagranicznego. Funkcjonariusz, który ujawnia osobie niepowołanej treść dokumentów niejawnych może narazić się na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Kto odpowiada za ochronę informacji niejawnych?

Za ochronę danych niejawnych jest odpowiedzialna powołana do porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Te organy państwowe są w stanie zweryfikować osoby, chcące pozyskać informacje o danych niejawnych. ABW i SKW wystawiają również poświadczenia bezpieczeństwa oraz specjalne certyfikaty, zapewniające należyte przechowywanie ważnych dokumentów.

Podsumowanie

Informacje niejawne są niezwykle ważnym kapitałem w kraju, podobnie jak dobra materialne. W związku z tym ich treść jest chroniona w rygorystyczny sposób, ponieważ wyciek jakichkolwiek danych niejawnych mógłby spowodować ogromne szkody dla naszego kraju. Należy również pamiętać, że rozpowszechnianie takich informacji podlega surowej karze.