Tagi: trawniki

Kolejne tereny zielone w Żyrardowie już wiosną zmienią swoje oblicze

W żyrardowskim magistracie został właśnie rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie terenu przy ulicy ul. gen. A.E. Fieldorfa-Nila u zbiegu z ul. Izy Zielińskiej oraz dwóch skwerów w rejonie skrzyżowania ulic Limanowskiego i 1 Maja. Wykonawcą prac będzie firma Baobab Marek Brandys z Warszawy.
Fot. UM Żyrardów. Nowa zieleń pojawi się przy ul. gen. A.E. Fieldorfa-Nila oraz u zbiegu ul. Limanowskiego i 1 Maja.

Na terenie zieleni przy ul. gen. A.E. Fieldorfa-Nila zostaną posadzone drzewa z gatunków: klon pospolity, czeremcha pospolita, głóg pośredni, lipa drobnolistna. Teren będzie wzbogacony również licznymi krzewami i bylinami z gatunku: bez czarny w odmianach, trzemielina, róża, kalina koralowa, dereń, tawuła wierzbolistna, szałwia omszona w odmianach i bodziszek czerwony. W sumie pojawi się tu 31 nowo nasadzonych drzew i 5761 krzewów. Ponadto zostaną wykonane nowe trawniki i ścieżki z nawierzchni mineralnej, zamontowane zostaną kosze na śmieci i ławki parkowe. We wcześniejszym etapie inwestycji na terenie skweru zostały zamontowane również słupy oświetleniowe.

Z kolei na skwerach u zbiegu ul. Limanowskiego i 1 Maja zostanie posadzonych osiem drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz krzewy i byliny z gatunku: trzemielina, kalina koralowa w odmianach, tawuła wierzbolistna, ligustr pospolity, szałwia omszona w odmianach, w łącznej ilości 2 966 sztuk. Tutaj również pojawią się nowe trawniki, kosze na śmieci i ławki parkowe.

Zadania te zostaną zrealizowane w ramach projektu unijnego „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”, na który urzędnikom udało się pozyskać w sumie ponad 13 mln zł dofinansowania. Projekt dotyczy zagospodarowywane niemal wszystkich terenów zieleni w mieście o łącznej powierzchni aż 22,43 ha. Są to parki, place osiedlowe, tereny rekreacji, skwery i zieleń przyuliczna.

Źródło: UM Żyrardów