Tagi: układ komunikacyjny

Mieszkańcy Starych Babic przychylni nowym planom inwestycyjnym. Nowy park handlowy, osiedle mieszkaniowe z terenami zielonymi, przedszkole i plac zabaw

W środę, 16 maja na ulicach Starych Babic można było spotkać ankieterów, których zadaniem było sprawdzenie, co mieszkańcy sądzą o nowych planach inwestycyjnych w gminie. Z przeprowadzonego badania wynika, że według większości ankietowanych inwestycje przyczynią się do rozwoju gminy, co będzie możliwe głównie dzięki wzrostowi wpływów do budżetu z tytułu podatków oraz rozbudowie infrastruktury.
Fot. Nowa inwestycja powstanie u zbiegu trasy S8, ul. Warszawskiej i Batalionów Chłopskich.

Od kilku miesięcy w Urzędzie Gminy trwają prace nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”. Dzięki uchwaleniu nowego projektu będzie możliwe m.in. zezwolenie na budowę nowoczesnej i kompleksowej inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego pomiędzy trasą S8 a granicą z Warszawą. Wstępne ustalenia przewidują likwidację w tym miejscu dotychczasowej uciążliwej strefy usługowo-produkcyjnej na rzecz parku handlowego i osiedla mieszkaniowego wraz z terenami zielonymi, miejscami do rekreacji i wypoczynku, a także przedszkolem z oddziałem żłobkowym oraz dedykowanym placem zabaw. Inwestycja stworzyłaby idealne warunki do rozwoju biznesu, nowe miejsca pracy, a do budżetu trafiłyby duże wpływy z tytułu podatków. Dodatkowo, na koszt inwestora gmina Stare Babice zyskałaby nowy układ komunikacyjny poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury (ul. Warszawska oraz Gościnna) oraz budowę nowych dróg, chodników i licznych miejsc parkingowych, na których brak skarżą się mieszkańcy.

– Do tej pory spotkałem się z wieloma słowami poparcia oraz wyrazami uznania dla prowadzonych przez Urząd Gminy prac. Dlatego zdecydowałem, że warto będzie przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, która pokaże jak wiele osób jest przychylnych planowanej w Bliznem Łaszczyńskiego inwestycji – mówi pan Marcin Papiński, z którego inicjatywy zrealizowano badanie. – Do zebrania informacji użyliśmy ankiet o charakterze anonimowym, które były wypełniane przez ankieterów na podstawie udzielanych odpowiedzi. Nie zbierano danych osobowych ani danych demograficznych – dodaje.

W rezultacie przeprowadzonego badania okazało się, że nastroje wobec planowanej inwestycji są bardzo pozytywne. Z zebranych informacji wynika, że 62,5 proc. ankietowanych wiedziało wcześniej o trwających w Urzędzie Gminy pracach, a ponad połowa z nich (58,75 proc.) jest zadowolona z planowanych wzdłuż trasy S8 zmian. Zdecydowana większość badanych uważa, że takie inwestycje są korzystne, a według 67,5 proc. przyczyniają się do rozwoju gminy. Wśród potencjalnych korzyści, najważniejsze dla mieszkańców okazały się kolejno: wpływy do budżetu z tytułu podatków, poprawa i rozbudowa infrastruktury/dróg oraz budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym.

Wkrótce członkowie Rady Gminy będą musieli podjąć decyzję w sprawie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice", który pozwoli m.in. na realizację inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego. O tym, jakie decyzje podejmą radni oraz, czy wezmą pod uwagę głosy swoich wyborców dowiemy się już niedługo.