Tagi: ul. Malinowa

Nowe ścieżki rowerowe w Brwinowie i okolicach

Na terenie gminy Brwinów powstają kolejne fragmenty ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Fot. UG Brwinów. Obecnie trwają prace przy przebudowie chodnika do szerszego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie.

Kończą się prace związane z przebudową ul. Słonecznej w Żółwinie na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej, gdzie na długości ponad kilometra został przebudowany fragment jezdni – poszerzono ulicę, powstał ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, ścieżka rowerowa, utwardzono pobocze, wybudowano lub przebudowano zjazdy na posesje. Wykonawcą robót była firma Robokop, a koszt inwestycji wyniósł prawie 1,4 mln zł.

Zgodnie z umową, kilka zadań związanych z budową ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych będzie realizować firma Fal-Bruk. Trwają prace przy przebudowie istniejącego chodnika do szerszego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie, na odcinku od ronda I. Kozielewskiego do Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscowości Moszna powstaje ścieżka rowerowa na odcinku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem. Przy wybudowanej w ubiegłym roku ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach, prowadzącej do siedziby zespołu Mazowsze, powstanie punkt odpoczynku. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie wybudowany przy ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od przystanku WKD do skrzyżowania z ul. Piaseckiego. Koszt tych prac wyniesie dokładnie 622 380 zł, a wykonawca ma czas na zrealizowanie zadań do końca września.

Na projekt „Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów – etap II” udało się pozyskać dotację w wysokości 4.524.350,17 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W planach jest jeszcze budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, które mają powstać m.in. w Grudowie – od skrzyżowania z drogą do Brwinowa do granicy z Falęcinem, a także z Grudowa wzdłuż torów kolejowych do Milanówka.

Źródło: UG Brwinów