Tagi: ul. Moniuszki

Odnowa Piastowa za ponad 6 mln zł [FOTO]

Nabierają tempa roboty budowlane w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Na jego realizację władzom udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokosci ponad 6,2 mln zł.
Fot. UM Piastów. Realizacja projektu ma docelowo przyczynić się do poprawy jakości piastowskiego powietrza.

Inwestycja polega na odnowieniu tkanki mieszkaniowej na rewitalizowanych terenach Piastowa w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. W ramach projektu remontowi oraz termomodernizacji poddanych zostanie 11 wielorodzinnych budynków komunalnych (w tym zabytkowych) w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26.

Zakres robót budowlanych i termomodernizacyjnych dotyczy w szczególności: docieplenia fundamentów, ścian, piwnic i dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji zimnej wody i kanalizacji, remont części wspólnych takich jak: piwnice, klatki schodowe, korytarze, suszarnie.

remont-budynki-piastow-2

– Na obecnym etapie trwają prace przy czterech budynkach: Al. Krakowskiej 70, ul. Leśmiana 3, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Dotyczą one głównie docieplenia fundamentów, ścian, remontu dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – poinformowali urzędnicy z piastowskiego magistratu.

remont-budynki-piastow-3

Realizacja inwestycji pozwoli na podwyższenie standardu energetycznego budynków, poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję gazów cieplarnianych i CO2, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości piastowskiego powietrza.

remont-budynki-piastow-4

Na realizację projektu zarząd województwa mazowieckiego przyznał dofinansowanie w wysokości 6 283 804,12 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

remont-budynki-piastow-5

Źródło: UM Piastów