Tagi: ul. Orlika

Remonty dróg w Żyrardowie

W tym roku zostaną przeprowadzone remonty ul. Chłodnej i Brzechwy w Żyrardowie. Prace przy tej pierwszej ulicy mają ruszyć w kwietniu.
Fot. UM Żyrardów. Niebawem ul. Chłodna w Żyrardowie ma zupełnie zmienić oblicze.

Umowę na remont ul. Chłodnej prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał 11 lutego. Zgodnie z zawartymi w dokumencie zapisami, przebudowa drogi zostanie wykonana na odcinku o długości 400 m od ul. Pileckiego do ul. Witosa. Projekt przewiduje budowę nawierzchni jezdni o szerokości 6 m z betonu asfaltowego, z obustronnymi poboczami z kruszywa. Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu, zaprojektowano dwa progi zwalniające z kostki betonowej. Wykonawcą robót jest firma Robokop z Milanówka. Wartość inwestycji wyniesie nieco ponad 910 tys. zł. 17 lutego nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy wykonawcy, który przystąpił do przygotowania robót i opracowania czasowej organizacji ruchu. Prace mają ruszyć w kwietniu i potrwać kilka miesięcy.

W tym roku ma zostać wykonany również remont ul. Brzechwy. Inwestycja obejmie rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Edmunda Orlika. Zaprojektowano już nową nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z przejściami dla pieszych, a także zjazdy oraz chodniki. Przed pasami dla pieszych pojawią się dwa rzędy płytek dotykowych. Ponadto zostaną wykonane: system kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny ze studniami oraz rekultywacja zieleńców. Na realizację tej inwestycji władzom Żyrardowa udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok. Wartość zgłoszonego projektu ogółem to 3 389 177,65 zł. Dofinansowanie w wysokości 2 711 342,12 zł stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zadania.

Źródło: UM Żyrardów