Tagi: urząd miejski

Kolejne miliony dotacji dla Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki otrzyma kolejne wsparcie unijne. Umowę w tej sprawie pod koniec lutego podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz Grzegorz Benedykciński.
Fot. Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki. Umowę w sprawie dofinansowania z władzami województwa mazowieckiego podpisali burmistrz Grzegorz Benedykciński i skarbnik gminy Piotr Leśniewski.

Przedmiotem inwestycji na terenie Grodziska Mazowieckiego będzie poprawa efektywności energetycznej trzech budynków. Kompleksową modernizację przejdą: urząd miejski, Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebnie Kościelnym oraz budynek, w którym mieści się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-modernizacyjne, takie jak: ocieplenie przegród zewnętrznych, stropodachów, ocieplenie podłóg oraz wymiana okien. Przebudowane zostaną systemy grzewcze, instalacje systemów chłodzących, a także systemy wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją. Zainstalowane będą nowe liczniki, zawory i termostaty. Poza tym w budynkach zastosowana zostanie automatyka pogodowa. Na obiektach będą zamontowane instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia strat ciepła oraz do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków.

– Jest to właściwie zakończenie procesu termomodernizacji w Grodzisku Mazowieckim, jeśli chodzi o placówki publiczne – powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński. – Sporo już zrobiliśmy, np. szkoły i różnego rodzaju świetlice, teraz czas na remizę w Izdebnie Kościelnym, budynek ZWIK i budynek, w którym w tej chwili mieści się urząd miejski. Najciekawszy jest pewnie projekt dotyczący Wodociągów, bo przyjęliśmy plan, że uniezależnimy się energetycznie od zewnętrznych źródeł energii. Dlatego poza przeprowadzeniem termomodernizacji budujemy dużą stację fotowoltaiczną i dodatkowo będziemy wykorzystywać gaz produkowany w naszej oczyszczalni. To pozwoli nam w przyszłym roku uniezależnić się zupełnie od zewnętrznej energii elektrycznej, co z kolei będzie miało wpływ na utrzymanie cen za ścieki dla naszych mieszkańców – dodał.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 945 021,00 zł, a kwota dofinansowania: 2 356 016,80 zł.

Źródło: Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim