Tagi: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Inspekcja handlowa skontrolowała stacje benzynowe. Znaleźli uchybienia [LISTA]

Inspekcja handlowa przeprowadziła kontrole paliw na stacjach w całej Polsce. Wśród nich są punkty z naszego regionu.
Fot. skitterphoto/pixabay.com. W skontrolowanych próbkach paliwa inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości.

Inspekcja Handlowa, na wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), odwiedziła w sumie 1048 stacji oraz hurtowni i przebadała ponad tysiąc próbek różnych paliw – oleju napędowego, benzyny i gazu. Kontrole miały miejsce od 18 stycznia do 30 czerwca tego roku. Z opublikowanego raportu wynika, że 2,5 proc. paliw ciekłych (oleju napędowego i benzyny) nie spełniało wymagań jakościowych. Podobnie w przypadku gazu LPG. Na 222 zbadane próbki norm jakościowych nie spełniało osiem z nich, czyli 3,6 proc.

W porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzonymi rok wcześniej jakość paliwa poprawiła się. Wtedy wykryto dwa razy więcej próbek niespełniających norm.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową wynika, że lepiej jest kupować paliwo na stacjach sieciowych. Najgorsze wyniki zanotowano w niewielkich, prywatnych punktach sprzedaży oraz przy centrach handlowych.

Tankowanie złej jakości paliwa może poważnie zaszkodzić naszym samochodom. W przypadku oleju napędowego prowadzi do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Z kolei w przypadku benzyny nieprawidłowa prężność par może prowadzić do kłopotów z uruchomieniem silnika, a nawet jego całkowitego unieruchomienia. Podczas przeprowadzonych kontroli inspektorzy wykryli też niedotrzymanie tzw. wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. To uchybienie może powodować większe zużycie paliwa, nieprawidłowy przebieg spalania, a co się z tym wiąże – głośną i nierównomierną pracę silnika. W przypadku gazu LPG nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli dotyczyły przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

Listę skontrolowanych stacji paliw i wyniki można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.