Tagi: wartość zamówienia

Wysyp firm chętnych do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Aż dwadzieścia sześć firm z całego świata złożyło oferty w postępowaniu na wykonawcę prac przygotowawczych na terenie portu Solidarność. Wśród nich są zarówno krajowi liderzy, jak i duże firmy m.in. z Hiszpanii czy Turcji. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.
Fot. CPK/ppl. Prace przygotowawcze przy budowie lotniska mają rozpocząć się w 2023 roku.

Celem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest wyłonienie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania (prace przygotowawcze na terenie portu Solidarność) w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych.

Wpłynęło 19 ofert – od sześciu konsorcjów (złożonych łącznie z 13 podmiotów) i 13 firm działających samodzielnie. Są to największe przedsiębiorstwa budowlane z Polski oraz duże firmy z Europy i Azji, mające doświadczenie przy dużych projektach infrastrukturalnych.

– Rynek pozytywnie zareagował na naszą koncepcję współpracy z wykonawcami w ramach umów ramowych. To dobry znak. Oferty złożyli uznani wykonawcy z bogatym doświadczeniem krajowym i międzynarodowym. Wykonawcy słusznie postanowili zainwestować w budowanie długoterminowych relacji opartych na wiarygodności i zaufaniu – mówi prezes spółki CPK Mikołaj Wild. I dodaje: – Podobnie jak w przypadku innych umów ramowych, na pierwszym etapie postępowania, po sprawdzeniu kryteriów formalnych, będziemy brać pod uwagę przede wszystkim doświadczenie oferentów, zdolności finansowo-ekonomiczne oraz ich zasoby. Przy procedowaniu zamówień wykonawczych, ważną rolę będzie odgrywać natomiast cena i czas realizacji.

W zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie lotniska, czyli m.in. niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

– Do zadań wykonawców będzie należało także: dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych, prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie obejmuje również liczne prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji – mówi Krzysztof Owczarczyk, dyrektor Biura Realizacji Programu Lotniskowego CPK.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które mogą wpłynąć na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy ramowej z każdą z wyłonionych firm.

Rzecznik prasowy CPK Konrad Majszyk zapewnia, że spółka konsekwentnie realizuje założony harmonogram i zgodnie z planem zamierza rozpocząć prace przygotowawcze na terenie lotniska w 2023 roku. – Zakresy i terminy kolejnych działań będą dostosowywane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych powinno zbiec się z rozpoczęciem robót zasadniczych. Dzięki temu skróci się czas realizacji i utrzymane zostanie odpowiednie tempo procesu inwestycyjnego – poinformował Konrad Majszyk.

W grudniu ubiegłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek.

Źródło: CPK