Tagi: WAT

WAT z unijnym dofinansowaniem

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) otrzymała dotację z Unii Europejskiej w wysokości ponad 4,8 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na projekt związany z utworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego wspierającego proces projektowania i produkcji samolotów klasy General Aviation.
Fot. mazowia.eu Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski i rektor WAT kom. Zygmunt Mierczyk

Całkowita wartość projektu pn. „Wsparcie Klastra Konstrukcji i Technologii Lotniczych General Aviation”wynosi niecałe 5,7 mln zł, natomiast kwota dofinansowania – nieco ponad 4,8 mln zł. Jednym z celów przedsięwzięcia jest podniesienia konkurencyjności oraz ułatwienie transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami sektora nauki zrzeszonymi w powiązaniu kooperacyjnym, działającym pn. „Klaster Konstrukcji i Technologii Lotniczych General Aviation”.

Budowa zaplecza badawczo-naukowego do projektowania i produkcji samolotów klasy General Aviation będzie polegała m.in. na zakupie licencji na oprogramowanie wspomagające proces projektowania i umożliwiające wykonywanie złożonych obliczeń. Będzie to miało wpływ na sposób funkcjonowania statku powietrznego oraz na dalsze etapy prac. Kolejny krok to stworzenie mobilnego laboratorium prób w locie MOBFLYLAB oraz zakup pełnego wyposażenia. Praca w tym laboratorium znacznie usprawni fazę testowania prototypów.

Aby klaster mógł się rozwijać, niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej tunelu aerodynamicznego, wspomagającego proces projektowania modeli skalowanych. W ramach przyznanych środków finansowych uczelnia zakupi taką dokumentację. Niezbędnymi działaniami będzie także wykonanie specjalistycznych analiz, wspomagających proces projektowania i badania modeli skalowanych oraz stworzenie strategii rozwoju klastra.

Na początku lutego odbyło się spotkanie dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) Mariusza Frankowskiego i rektora Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) komendanta Zygmunta Mierczyka. Omówione zostały zamierzenia i koncepcje inwestycji, takie jak: stworzenie zaplecza kadrowego dla prac badawczych, który będzie wspierał procesy produkcyjne i projektowe, zwiększenie transferu technologii pomiędzy sferą nauki i biznesu poprzez zacieśnienie współpracy w ramach klastra i pozyskanie umowy z Politechniką Warszawską, wdrożenie nowych technologii produkcji, zdefiniowanie pożądanych kierunków rozwoju klastra, wreszcie zbudowanie rozpoznawalności marki klastra w branży.

– Wojskowa Akademia Techniczna w sumie pozyskała środki europejskie w wysokości przekraczającej 16,5 mln zł. Jeden projekt dotyczący modernizacji budynku Biblioteki Głównej został już zakończony, drugi polegający na modernizacji i rozbudowie infrastruktury informatycznej jest jeszcze na etapie realizacji – powiedział dyrektor Frankowski.

Na podst. inf. pras. mazowia.eu