Tagi: węzeł generała Maczka

Jest umowa na wykonanie koncepcji programowej dla S7 Łomianki-Warszawa! [HARMONOGRAM, MAPA]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na wykonanie elementów koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S7. Arteria będzie przebiegać na odcinku Kiełpin (droga krajowa nr 7)-trasa Armii Krajowej w Warszawie (S8).
Fot. GDDKiA. Wykonawcą dokumentacji jest firma Value Engineering która zrealizuje umowę za około 4,1 mln zł, w terminie 12 miesięcy od jej podpisania, czyli do września 2020 roku.

Przyszły odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i trasą Armii Krajowej w Warszawie, ułatwiający dojazd do stolicy, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Chomiczówka) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części będzie przebiegać po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie za węzłem Kolejowa droga odbiega w kierunku kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie. Dalej trasa biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Za ul. Arkuszową w Warszawie S7 schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8.

Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł generała Maczka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł NS. Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Wjazd na trasę S7 będzie możliwy poprzez następujące węzły: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka, NS (połączenie z trasą Armii Krajowej – S8).

Planowany harmonogram realizacji:

IV kwartał 2012 r. – podpisanie umowy na opracowanie STEŚ

II kwartał 2018 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

III kwartał 2019 r. – podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej

IV kwartał 2020 r. – ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i buduj”

III kwartał 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

2022 r. – 2025 r. – realizacja robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,9 mld zł. Wykonawcą dokumentacji jest firma Value Engineering sp. z o.o. z Warszawy, która zrealizuje umowę za ok. 4,1 mln zł, w terminie 12 miesięcy od jej podpisania, czyli do września 2020 r.

Na trasie S7 Gdańsk-Warszawa kierowcy mają już do dyspozycji 200-kilometrowy odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy z województwem mazowieckim.

Granica województwa mazowieckiego – Płońsk w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”,

umowna data zakończenia kontraktów: 2021 r.

Odcinek Napierki – Mława: wykonawca Strabag, wartość robót 294,7 mln zł,

Odcinek Mława – Strzegowo: wykonawca PORR, wartość robót 446,1 mln zł,

Odcinek Strzegowo – Pieńki: wykonawca Strabag, wartość robót 516,2 mln zł,

Odcinek Pieńki – Płońsk: wykonawca Strabag, wartość robót 311,7 mln zł,

dla odcinków Mława-Strzegowo i Napierki-Mława toczy się procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Płońsk-Czosnów

Odcinek I węzeł Siedlin (bez węzła) – węzeł Załuski (bez węzła), długość 12,9 km, przetarg ogłoszony 5 sierpnia 2019 r., otwarcie ofert zaplanowano na 10 października 2019 r.

Odcinek II węzeł Załuski (z węzłem) – węzeł Modlin (bez węzła), długość 12 km, przetarg ogłoszony 12 sierpnia 2019 r., otwarcie ofert zaplanowano na 17 października 2019 r.

Odcinek III węzeł Modlin (z węzłem) – węzeł Czosnów (bez węzła), długość 9,7 km, przetarg ogłoszony 19 sierpnia 2019 r., otwarcie ofert zaplanowano na 24 września 2019 r.

Czosnów-Kiełpin – w realizacji jest koncepcja programowa, wykonawca Promost Consulting (termin odbioru: listopad 2019 r.). Inwestycja w systemie „Projektuj i buduj” jest planowana na lata 2020-2024, łączny koszt to około 485 mln zł.

s7-koncepcja-lomianki-warszawa-2

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad