Tagi: węzeł Groszki

Wybudują ostatnie 32 kilometry autostrady A2. Dodatkowy pas na Mazowszu [MAPA]

Na początku września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na zaprojektowanie ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa. Z kolei między Łodzią a Warszawą powstanie dodatkowy pas ruchu.
Fot. GDDKiA. Autostrada zostanie przedłużona do wschodniej granicy Polski.

– Umowa na projekt ponad 30-kilometrowego odcinka pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa przybliża nas do domknięcia połączenia na linii wschód – zachód w ciągu autostrady A2. Ponad 100 km A2 na wschód od Warszawy jest już w fazie realizacji – mówił Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Mówiąc o A2, musimy wspomnieć o poszerzeniu autostrady między Łodzią a Warszawą o dodatkowy pas ruchu. W przyszłym roku planujemy podpisać umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma Mosty Gdańsk. Umowa o wartości ok. 9,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na drugi kwartał 2024 r.

Obowiązki wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

Kalendarium

28 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu
3 lutego 2021 r. – otwarcie ofert
21 kwietnia 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
10 czerwca 2021 r. – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty
6 sierpnia 2021 r. – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
6 września 2021 r. – podpisanie umowy.

A2 od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej

W sierpniu ubiegłego roku drogowcy oddali do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. zostały zawarte kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód.

Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku została podpisana umowa na odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r. Te trzy odcinki mają łączną długość ponad 37 km.

W kwietniu GDDKiA podpisała umowę na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, o łącznej długości ponad 63 km. 1 kwietnia dla odcinków Malinowiec – Łukowisko oraz Swory – Biała Podlaska, 14 kwietnia dla Siedlce Zachód – Malinowiec oraz Łukowisko – Swory. Dla każdego z zadań trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin złożenia dokumentów to grudzień tego roku.

A2 Łódź – Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. zostały wydane decyzje środowiskowe na poszerzenie autostrady A2 województwach łódzkim i mazowieckim. Oznacza to, że w sumie na około 89 km powstanie dodatkowy pas ruchu. Plan zakłada podpisanie umowy wiosną 2022 r., rozpoczęcie robót przypadnie na jesień 2023 r., a zakończenie na przełomie 2025/2026 r.

Docelowo autostrada od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: GDDKiA

Będą budować drugi odcinek autostrady A2 na wschód! [MAPA]

Wkrótce kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem autostrady A2 na wschód. >>