Tagi: Wiązowna

Deszcz pieniędzy dla Błonia, Wiskitek, Wiązowny i Nieporętu

Przebudowa boiska przy szkole podstawowej w Guzowie i budowa terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach koło Błonia – to tylko wybrane inwestycje, które wykonają mazowieckie gminy, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Łączna kwota dofinansowania to ponad 5,3 mln zł.
Fot. Myriams-Fotos/pixabay.com. Przy Szkole Podstawowej w Guzowie zostanie przebudowane boisko.

Umowy w sprawie przyznania dotacji podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. – Cieszę się, że mazowieckie gminy dostrzegają potrzebę tworzenia i zagospodarowania przestrzeni publicznej. Chodzi tu zarówno o zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich, ale też stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców m.in. przez budowę parkingów czy obiektów sportowych – powiedziała Janina Ewa Orzełowska.

W ramach konkursu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 500 tys. zł. Środki pochodzą z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020.

Wsparcie można było również uzyskać na kształtowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem na cele publiczne.

Lista dofinansowanych projektów:

L.p. Beneficjent Tytuł projektu Dofinansowanie (zł)

1

Gmina Wiązowna

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna

500 000,00

2

Gmina Nieporęt

Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie

500 000,00

3

Gmina Błonie

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno- edukacyjnego w Bramkach

500 000,00

4

Gmina Wiskitki

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władzom Błonia, podobnie jak pozostałym gminom, udało się uzyskać maksymalną kwotę, pozyskując środki na budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach. Realizacja projektu zakłada wykonanie elementów rekreacyjnych typowych dla placu zabaw jak np. karuzela, bujak na sprężynie, zabawkowa budka telefoniczna i stacja benzynowa, a także szereg elementów edukacyjnych jak np. altana edukacyjna z tablicami, panel edukacyjny z zegarem i liczydłem, ścieżka zmysłów oraz planetarium. Dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu będą bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, urządzenia siłowni zewnętrznej i tor do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach. Całkowita wartość zadania to nieco ponad 834 tys. zł.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy idzie do przodu

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej dwóch kolejnych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy. >>

Jest zezwolenie na budowę kolejnego odcinka autostrady A2!

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę kolejnego fragmentu autostrady A2 Warszawa–Kukuryki. >>