Tagi: wieś

1276 SOŁECTW ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU MAZOWSZA

Co zrobić, by uatrakcyjnić swoje otoczenie? Najlepiej zmobilizować lokalną społeczność i pozyskać pieniądze. W ten sposób zrealizowanych zostało już ponad cztery tysiące projektów w mazowieckich sołectwach. A wszystko dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw. To właśnie ten program daje narzędzia i środki wspierające rozwój „małych ojczyzn”.
Fot UM WM. Pieniądze z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozwalają na niewielkie, ale ważne dla mieszkańców inwestycje.

Na Mazowszu mamy ponad 7 tysięcy sołectw. Te najmniejsze społeczności lokalne z roku na rok zmieniają się i rozwijają. To właśnie z myślą o nich samorząd województwa realizuje „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, zainteresowanie programem z roku na rok rośnie, a dofinansowane projekty są bardzo różnorodne. – Ile wniosków, tyle pomysłów. I bardzo dobrze, bo nasz program jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ma służyć jednemu – zapewnieniu dobrych warunków do życia i odpoczynku.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – na czym polega? Krótko mówiąc to konkretne pieniądze dla sołectw z Mazowsza, które na wybrane zadania otrzymują do 10 tys. zł. Jest jeden warunek: minimum drugie tyle dokłada gmina. I najistotniejsze – zgłaszany projekt musi dotyczyć realnych potrzeb mieszkańców. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, pieniądze pozwolą na niewielkie, ale niezwykle ważne dla mieszkańców wsi inwestycje. – Od 4 lat program cieszy się dużym zainteresowaniem, a to także sygnał dla nas, że te małe granty dla sołectw to był strzał w dziesiątkę. Mieszkańcy realizują swoje pomysły, a przy tym też dobrze się bawią i integrują – dodaje.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Ja twierdzi sołtys wsi Czubin Aldona Górniak, dzięki programowi MIAS uda się poprawić bezpieczeństwo w jej wsi. Przy drodze powiatowej zostanie zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. Przejeżdżający kierowca na tablicy informacyjnej zobaczy pomiar prędkości z jaką porusza się jego pojazd. Takie urządzenia sprawdzają się w sąsiadujących miejscowościach.

Samorząd Mazowsza na realizację MIAS 2021 przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na 1276 projektów z 256 mazowieckich gmin. Ponad 1,2 mln zł trafi do subregionu warszawskiego zachodniego na realizację aż 127 projektów z 23 gmin.

Program się rozwija

Gdy program startował w 2018 r., gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie tylko dwóch projektów. Jednak duże zainteresowanie grantami sprawiło, że samorząd Mazowsza postanowił MIAS nie tylko kontynuować, ale i rozwijać. Co roku liczba dofinansowanych projektów zwiększała się. W tegorocznej edycji liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. Gminy, w których jest mniej niż 28 sołectw – mogły ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 wniosków, ale tam gdzie sołectw jest więcej niż 60 – gminy mogły złożyć nawet 18 wniosków. Więcej informacji o programie można znaleźć na www.mazovia.pl.

Flaga Mazowsza dla wszystkich

Każdy mieszkaniec Mazowsza może wyeksponować flagę naszego regionu przed domem, miejscem pracy czy nauki. >>