Tagi: wymiana

Lepiej sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. Pani Joanna o mały włos nie zapłaciła mandatu

W 2017 roku ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. z nich nadal nie odebrało nowego dokumentu. Na samym Mazowszu to 120 tys. osób.
Fot. wikipedia.org. Na nowy dowód czeka się około 30 dni.

Pani Joanna została zatrzymana do kontroli drogowej. Policjant sprawdził jej dokumenty i stwierdził, że mógłby jej wystawić mandat w wysokości nawet 5 tys. zł. Nasza czytelniczka zdenerwowała się i spytała, o co dokładnie chodzi. – Tym razem pani odpuszczę, ale proszę wyrobić sobie nowy dowód. Miesiąc temu skończyła się jego ważność – powiedział policjant. Pani Joanna zupełnie o tym zapomniała.

W ubiegłym roku okres ważności dowodu osobistego skończył się ponad czterem milionom osób . W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona Polaków.

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych ostrzega, że nieważny dokument nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Jest także bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie. W kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego.

W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób np. w samym styczniu to prawie 63 tys. osób na Mazowszu, 55 tys. na Śląsku czy 50 tys. w Wielkopolsce. Jest to związane z tzw. „górką dowodową”, która miała miejsce w 2007 r. Utrata ważności starych, „książeczkowych” dowodów osobistych (od 1 stycznia 2008 r.) spowodowała, że znaczna liczba dokumentów została wydana dopiero z końcem 2007 lub na początku 2008 roku.

Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności, trzeba złożyć wniosek o nowy dokument, jest on wydawany bezpłatnie. Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zameldowania. Możliwe jest również złożenie wniosku przez internet. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Już wkrótce, bo w 2019 roku, obywatele otrzymają dowody osobiste z warstwą elektroniczną. W sierpniu 2017 r. Rada Ministrów przyjęła koncepcję wprowadzenia takiego dowodu. Aktualnie dobiegają końca prace trzech resortów: MSWiA, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia nad rozwiązaniami technicznymi dla polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć również przez internet. Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Aby elektronicznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na platformie Obywatel, należy odszukać w Katalogu „Dokumenty i dane osobowe” kartę usługi „Uzyskaj dowód osobisty”, a następnie ścieżkę „przez Internet”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Złóż wniosek o dowód osobisty”. Należy wybrać powód ubiegania się o dowód osobisty, a następnie urząd, w którym chce się odebrać gotowy dowód. Wnioskując o dowód osobisty, trzeba dołączyć zdjęcie.