Tagi: wypowiedzenie OC

Podwójne ubezpieczenie OC – co robić? [ART. SPONSOROWANY]

Twoja niefrasobliwość doprowadziła Cię do podwójnego oskładkowania w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego? Jeśli obawiasz się, że już do końca trwania umowy musisz płacić dwie składki, mamy dobrą wiadomość: to wszystko da się „odkręcić”. Dowiedz się, co możesz zrobić.
Fot. pexels.com. Przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego warto skorzystać z kalkulatora oc i ac na rankomat.pl.

Opłacanie dwóch składek na ubezpieczenie OC dotyczące jednego samochodu wcale nie należy do rzadkości. Takie sytuacje się zdarzają – najczęściej wynikają z nieświadomości kierowców lub ich niefrasobliwości.

Kiedy dochodzi do zdublowania polis?

Można wskazać kilka przypadków, w których dochodzi do zdublowania obowiązkowego ubezpieczenia OC.

· Doszło do automatycznego przedłużenia polisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel ma prawo przedłużyć polisę automatycznie, jeśli kierowca nie wypowiedział umowy w wyznaczonym terminie.

Takie sytuacje zdarzają się najczęściej – kierowca zapomina o wygasającej umowie i wykupuje kolejne ubezpieczenie. Przypomina sobie o tym dopiero w momencie otrzymania zawiadomienia o konieczności uregulowania składki.

· Kierowca kupuje samochód z ważnym ubezpieczeniem OC

Rzadko zdarza się, aby sprzedawane auto nie miało ważnej polisy OC. Nabywcy nie zawsze jednak pytają o to poprzedniego właściciela i we własnym zakresie wykupują ubezpieczenie. Niepotrzebnie, ponieważ pojazd jest nadal objęty ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto do zdublowania polis może dojść na skutek:

· niedotarcia wypowiedzenia umowy do ubezpieczyciela

· błędy lub brakujące informacje w pisemnym wypowiedzeniu umowy.

Więcej o przyczynach podwójnego ubezpieczenia komunikacyjnego można przeczytać w artykule dostępnym pod adresem https://rankomat.pl/samochod/podwojne-oc.

Jak wypowiedzieć zdublowane ubezpieczenie OC?

Przepisy jasno informują o możliwości złożenia wypowiedzenia umowy OC w przypadku zdublowania polisy. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie tego ubezpieczenia, które zostało przedłużone automatycznie.

Wypowiedzenie umowy OC musi mieć charakter pisemny – dokument należy złożyć w siedzibie ubezpieczyciela. Pismo można dostarczyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego (jednak tylko w przypadku Poczty Polskiej będzie liczyła się data stempla pocztowego).

Nie istnieje jeden gotowy wzór wypowiedzenia umowy OC – może przyjąć dowolną formę, jednak dokument powinien zawierać wiele konkretnych informacji. W piśmie należy zawrzeć m.in.:

· pełną nazwę i adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego

· dane aktualnego właściciela pojazdu

· numer rejestracyjny samochodu

· markę i model pojazdu

· serię i numer polisy

· okres obowiązywania ubezpieczenia.

Warto także zawrzeć informacje o podstawie prawnej, tj. art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).

Ile jest czasu na wypowiedzenie OC?

W przypadku wypowiadania zdublowanej polisy, czas na złożenie dokumentów jest właściwie nieokreślony – możesz dokonać tego w dowolnym momencie. Nie warto jednak czekać na ostatnią chwilę, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do pobrania składki w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania ochrony.

Z tego powodu wypowiedzenie należy złożyć jak najszybciej – gdy tylko zorientujesz się, że doszło do podwójnego oskładkowania pojazdu.

Porównaj oferty polisy, aby ubezpieczyć pojazd na korzystnych warunkach

Jeżeli już decydujesz się na wykupienie ubezpieczenia OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, musisz zadbać, aby oferta była dużo atrakcyjniejsza w porównaniu z poprzednią polisą. Zamiast zdawać się na los, skorzystaj z kalkulatora oc i ac na rankomat.pl. Jest to darmowe narzędzie, za pomocą którego szybko oszacujesz wysokość składki w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jeśli wybierzesz całkowicie przypadkową ofertę, może się okazać, że wypowiadana polisa będzie znacznie korzystniejsza finansowo.